PL EN
FORUM
Towards social work and activation in social assistance
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW Instytut Spraw Publicznych
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:157-162
 
 
REFERENCES (10)
1.
Berkel, R. van, Moller, H. I. (red.) (2002). Active Social Policie in the EU. Inclusion Through Participation? Bristol: The Polity Press.
 
2.
Berkel, R. van, Valkenburg, B. (red.) (2007). Making It Personal. Individualising Activation Services in the EU. Bristol: The Polity Press.
 
3.
Berkel, R. van (2010). “Activation in the context of social policy, governance and frontline work reforms. A case study of Dutch Social Assistance”, referat przedstawiony podczas seminarium Activation services: doświadczenia holenderskie i polskie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 3 września, maszynopis.
 
4.
Ewijk, H. van (2010). European Social Policy and Social Work. Citizenship-based Social Work. New York: Routledge.
 
5.
Gosk, I. (2010). „Wsparcie ekonomii społecznej w Programi 10). „Wsparcie ekonomii społecznej w Programie Opera e Operacyjnym Kapitał cyjnym Kapitał Ludzki”. Trzeci Sektor, nr 21.
 
6.
Grotowska-Leder, J., Faliszek, K. (red.) (2005). Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – Uwarunkowania – Kierunki działań. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
7.
Karwacki, A., Kaszyński ,H. (red.) (2008). Polityka aktywizacji w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
8.
Kaźmierczak, T. (red.) (2007). Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale poręcznym w praktyce społecznej i nie tylko. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
9.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (red.) (2003). W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, (nakład wznowiony w 2009 roku).
 
10.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (2010). „Case management jako forma koordynacji rozproszonych usług i działań – przypadek reintegracji społecznej i zawodowej”, referat przedstawiony podczas konferencji Wyzwania aktywnej polityki społecznej i profesjonalnej pracy socjalnej a kształcenie służb społecznych w Polsce i na Słowacji. Instytut Socjologii UMK i Sekcja Pracy Socjalnej PTS, Toruń 28–29 czerwca.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top