PL EN
RESEARCH PAPER
Suburbanization of poverty? Analysis of attitudes of social assistance beneficiaries in rural areas of the Masovian Voivodeship
 
More details
Hide details
1
Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences, Polska
 
 
Submission date: 2023-04-01
 
 
Final revision date: 2023-06-23
 
 
Acceptance date: 2023-06-29
 
 
Online publication date: 2023-10-16
 
 
Publication date: 2023-10-16
 
 
Corresponding author
Dominika Zwęglińska-Gałecka   

Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences, Nowy Świat 72, 00-330, Warsaw, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2024;64(1):1-24
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of this article is to identify the characteristics of social assistance care beneficiaries living in peri-metropolitan and peripheral rural areas of the Mazowieckie Voivodeship. Above all, it is an attempt to create a demographic and social profile of people in need of and benefiting from institutional support, living in suburban villages. The results of surveys conducted among beneficiaries of social assistance centres and among employees of social assistance organisational units from counties included in the Warsaw Capital Region and in the Masovian Regional Region were used. Suburban areas are characterised in the literature as those characterised by a high level of socio-economic development, while the characteristics of social asstistance beneficiaries in the WCR area - only in this small research sample - indicate that they are people with long-term problems of poverty, unemployment, low income and low quality of life. The picture of social assistance beneficiaries operating in the ring of rural areas around Warsaw formulated here is a picture of people remaining in a particularly difficult social and professional situation. It is a picture of people who rely on external support in their daily lives for a long time. 
 
REFERENCES (27)
1.
Allard, S., Roth, B. (2016). Strained Suburbs: The Social Service Challenges of Rising Suburban Poverty. Metropolitan Opportunity Series. https://www.brookings.edu/wp-c....
 
2.
Charmes, E., Keil, R. (2015). The Politics of Post-Suburban Densification in Canada and France. International Journal of Urban and Regional Research, 39(3), 581-602, Doi: 10.1111/1468-2427.12194.
 
3.
Dudek, H. (2019). Country-level Drivers of Severe Material Deprivation Rates in the EU. Ekonomický časopis, 67(1), 33-51.
 
4.
Grewiński, M. (2013). Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 3, 24-39.
 
5.
Halamska, M. (2018). Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 3. Wydawnictwo Naukowe Scholar, IRWiR PAN.
 
6.
Hunter, P. (2014). Poverty in suburbia: is it time for a suburban renaissance? https://www.newstatesman.com/p....
 
7.
Kalinowski, S. (2022). Ubóstwo i wykluczenie na wsi. In J. Wilkin, A. Hałasiewicz (eds) Polska Wieś 2022. Raport o stanie wsi (153-170). Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
8.
Kalinowski, S. (2018). Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wieś i Rolnictwo, 3(180), 93-112.
 
9.
Kalinowski, S. (2014). Ubóstwo emerytów w Polsce. Ekonomia XXI wieku, 1(1), 29-41.
 
10.
Kavanagh, L., Lee, D., Pryce, G. (2016). Is Poverty Decentralizing? Quantifying Uncertainty in the Decentralization of Urban Poverty. Annals of the American Association of Geographers, 106, 6, 1286-1298, Doi: 10.1080/24694452.2016.1213156.
 
11.
Kneebone, E. (2013). Confronting Suburban Poverty in America. Brookings Institution Press.
 
12.
Kurowska, A. (2008). Do kogo trafiają transfery socjalne w Polsce? Polityka Społeczna, 5-6, 14-19.
 
13.
Leśniak-Rychlak, I. (2019). Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Instytut Architektury.
 
14.
Marini, M., Mooney, P. (2006). Rural economies. In P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (eds.), Handbook of Rural Studies (91-103). Sage Publications.
 
15.
Markley, S. (2018). Suburban gentrification? Examining the geographies of New Urbanism in Atlanta’s inner suburbs. Urban Geography, 39(4), 606-630.
 
16.
Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Babuchowska, K., Wojarska, M. (2017). Raport z wykonania projektu badawczego „Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy – czynniki kształtujące i interakcje”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 
17.
McGhee, K. (2018). The rise of the suburban poor. https://psmag.com/economics/th....
 
18.
Paccoud, A., Mace, A. (2018). Tenure change in London’s suburbs: Spreading gentrification or suburban upscaling? Urban Studies, 55(2), 1-21.
 
19.
Pokrzywa, M. (2019). Wielowymiarowe wykluczenie klientek pomocy społecznej w Polsce. Zeszyty pracy socjalnej, 24, 2, 111–122. Doi:10.4467/24496138ZPS.19.008.11085.
 
20.
Sadura, P., Murawska, K., Włodarczyk, Z. (2017). Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Fundacja Wspomagania Wsi.
 
21.
Spasowska-Czarny, H. (2017). Efektywność administracji publicznej w kontekście sprawności instytucjonalnej państwa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 64, 179–187.
 
22.
Stanny, M., Rosner, A., Komorowski, Ł. (2018). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWIR PAN.
 
23.
Szarfenberg, R., Żołędowski, C., Theiss, M. (2010). Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Wydawnictwo Elipsa.
 
24.
Tzaninis, Y., Boterman, W. (2018). Beyond the urban–suburban dichotomy. City, 22, 43-62. Doi: 10.1080/13604813.2018.1432143.
 
25.
Van Gent, W., Musterd, S. (2016). Adaptive behaviour in urban space: Residential mobility in response to social distance. Urban Studies, 53(2), 227-246. Doi: 10.1177/0042098014562344.
 
26.
Zwęglińska-Gałecka, Dominika. 2022. Gentryfikacja wsi w Polsce: znaczenie i skutki procesu. Nieopublikowana rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Halamskiej.
 
27.
Źróbek-Różańska, A., Zysk, E. (2015). Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 4, 123-137.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top