PL EN
CASE REPORT
Social capital and migrations: an analysis of interactions in light of particular theoretical concepts
 
More details
Hide details
1
Institute of Social Policy University of Warsaw
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Justyna Łukaszewska-Bezulska   

Instytut Polityki Społecznej UW, Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autorki: justynalukaszewska@wp.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:23-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this article is to identify the relationships and interactions between social capital and foreign labour migrations in light of some theoretical concepts from the perspective of the main actors of collective life of migrants, i.e. sending community, host community and ethnic diasporas. In particular, it discussed issues such as the role of migration networks and the functions of ethnic enclaves.
 
REFERENCES (44)
1.
Bojar H. (2011), Wzory imigracji z perspektywy rodziny i ich potencjał integracyjny w kontekście polskim, Warsaw, Institute of Social Affairs.
 
2.
Bourdieu P., Wacquant L. (2001), Zaproszenie do socjologii refl eksyjnej, Warsaw, Oficyna Naukowa.
 
3.
Castles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Coleman J. (1990), Foundations of social theory, Harvard, University Press, Cambridge, London, Belknap.
 
5.
Danilewicz W., Dziekońska M. (2009), Sieć społeczna i łańcuch migracyjny jako element przemieszczeń zagranicznych, in: „Pod wielkim dachem nieba”: granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, Muszyński W., Sikora E. (ed.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
6.
Düvell F. (2004), Polish undocumented immigrants, regular high-skilled workers and entrepreneurs in the UK, Institute of Social Studies, University of Warsaw, Warsaw.
 
7.
Faist T. (1997), The Ethnic Paradox and Immigrant Integration: The Signifi cance of Social and Symbolic Capital in Comparative Perspective, in: Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, Mucha J., Olszewski W. (ed.), Wydawnicwo UMK, Toruń.
 
8.
Faist T. (1998), The crucial meso-level, in: International migration, immobility and development. Multidisciplinary perspectives, Hammar T., Brochmann G., Tamas K., Faist T. (ed.), Berg Publishers, Oxford.
 
9.
Faist T. (1998), Transnational social spaces out of international migration: evolution, signifi cance and future prospects, “European Journal of Sociology” (39), pp. 213-247.
 
10.
Faist T. (2000), The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Oxford, Oxford University Press.
 
11.
Fawcett J. (1989), Networks, Linkages, and Migration Systems, “International Migration Review” 23 (3), pp. 671-680.
 
12.
Fischer P. A., Holm, E., Malmberg, G., Straubhaar T. (1998), Why Do People Stay?: The Insider Advantages Approach: Empirical Evidence from Swedish Labour Markets, London, CEPR.
 
13.
Florida R. (2004), The Rise Of The Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community And Everyday Life, New York, Basic Books.
 
14.
Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Warsaw, Polish National Centre for Culture.
 
15.
Fukuyama F. (1997), Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Górny A., Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Warsaw, Institute of Social Studies, University of Warsaw.
 
17.
Górny A., Stola D. (2001), Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego. in: E. Jaźwinska i M. Okólski (ed.), Ludzie na huśtawce: migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsaw.
 
18.
Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsaw.
 
19.
Growiec K. (2011). Kapitał społeczny, Wydawnictwo SWS „Academica”, Warsaw.
 
20.
Gurak D. T., Cases F. (1992), Migration networks and the shaping of migration systems, in: Kritz M. M., Lim L. L., Zlotnik H. (red.), International migration systems, Clarendon Press, Oxford University Press, New York, Oxford.
 
21.
Jacyno M. (1997), Iluzje codzienności: o teorii socjologicznej Piere’a Bourdieu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warsaw.
 
22.
Kaczmarczyk P. (2005). Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian,Warsaw University Press, Warsaw.
 
23.
Kalter F. (2011). Social Capital and the Dynamics of Temporary Labour Migration from Poland to Germany. “European Sociological Review”, 27(5), pp. 555-569.
 
24.
Klimowicz M., Bokajło W. (2010), Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja, CeDeWu, Warsaw.
 
25.
Kułakowska M. (2007). Społeczeństwo obywatelskie, a mniejszości etniczne. Analiza sytuacji Wielkiej Brytanii. in: Krauz-Mozer B. B., Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Cracow.
 
26.
Massey D. (1999). Why Does Immigration Occur? A Theoretical Synthesis. In: Hirschman C., Kasinitz P., DeWind J. (red.), The Handbook of International Migration: The American Experience, Russell Sage Foundation, New York.
 
27.
Massey D., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor E. (1993). Theories of international migration: a review and appraisal. “Population and Development Review” 19 (3), pp. 431-466.
 
28.
Massey D. S., Espinosa K. E. (1997). What’s driving Mexico-U.S. migration? A theoretical, empirical, and policy analysis. “American Journal of Sociology” 102(4), pp. 939-999.
 
29.
Massey D., Zento R. (1999). The dynamics of mass migration. “Proceedings of the National Academy of Sciences”, 96(9), pp. 5328–5335.
 
30.
Niedźwiedzki D. (2010). Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Cracow.
 
31.
Osipowicz D. (2002). Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych: przykład Moniek, ISS UW, Warsaw.
 
32.
Pieterse J. (2003). Social capital and migration. Beyond ethnic economies. “Ethnicities”, 3(1), pp. 29-58.
 
33.
Portes A. (1981). Modes of Structural Incorporation and Present Theories of Labor Immigration. W M. M. Kritz, Global Trends in Migration. Theory and Research on International Polulation Movements, The Center of Migration Studies, New York.
 
34.
Portes A., Sensenbrenner J. (1993). Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action. “American Journal of Sociology”, 98 (6), pp. 1320-1350.
 
35.
Putnam R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community,Simon and Schuster Paperback, New York.
 
36.
Putnam R., Leonardi R., Nanetti R. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech,Stefan Batory Foundation; Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Warsaw, Cracow.
 
37.
Ritchey P. N. (1976). Explanations of migration. “Annual Review of Sociology”(2), pp. 533-575 .
 
38.
Sztompka P. (2007). Zaufanie: fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Cracow.
 
39.
Theiss M. (2007). Krewni, znajomi, obywatele: kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
40.
Tilly C. (2005). Trust and Rule, Cambridge University Press, Cambridge.
 
41.
Thomas W., Znaniecki F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 4, Dezorganizacja i reorganizacja w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warsaw.
 
42.
Trutkowski C., Mandes S. (2005). Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsaw.
 
43.
Waldinger R. (1994). The Making of an Immigrant Niche. “International Migration Review”, 27 (1), p. 30.
 
44.
Znaniecka-Lopata H. (1976). Polish Americans: Status Competition in an Ethnic Community, Prentice-Hall Englewood Cliffs.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top