PL EN
CASE REPORT
Social policy in scientific thinking about the future
 
More details
Hide details
1
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Julian Auleytner   

Zarząd Główny PTPS, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, adres elektroniczny: ptps@ptps.org.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;24:19-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper’s aim is to shed light on the poorly present in the scientific literature issue of the global social policy’s future. Basing on the selected publications by Club of Rome, crucial social issues are discussed. Among them are: current demographic problems of the world, the rising risk of generational conflict resulting from the growing asymmetry between working-age cohorts and the retirement-age cohorts, as well as the problem of growing social discrepancies causing radical forms of protest. In the second part of the paper various models of globalization are described in order to show their links with global social policy concepts. In the third part it is claimed that turning points in global social policy refer to: human trafficking, drug smuggling, terrorism and international organizations’ behavior.
 
REFERENCES (9)
1.
Auleytner J. (2012), Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa, Wyd. WSP TWP, Dom Wydawniczy Elipsa.
 
2.
Brzeziński Z. (2012), Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power, New York, Basic Books.
 
3.
Europe in Figures – Eurostat Yearbook (2012), European Commission, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
 
4.
Nowiak W. (2008), Nordycki model „welfare state” regionalny fenomen czy możliwy wariant odpowiedzi na problemy globalizacji, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.
 
5.
Orenstein M.A. (2013), Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego, tłum. M. Jasiński, Warszawa, PTE.
 
6.
Pauli G.A. (2010), The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, Taos, NM, Paradigm Publications.
 
7.
Randers J. (2012), Rok 2052. Globalna prognoza na następne czterdzieści lat. Raport dla Klubu Rzymskiego dla upamiętnienia 40.rocznicy Granic Wzrostu. Warszawa 2014.
 
8.
Raport UNDP o rozwoju społecznym świata w 2011 r., www.undp.org.
 
9.
Robertson R. (1992), Globalization: Social Theory and Global Culture, London, Sage.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top