PL EN
REVIEW
G. Ekiert, J. Kubik, Rebellious Civil Society. Popular Protest and Democratic Consolidation in Poland 1989 - 1993
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Społecznych Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2001;3:177-185
 
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top