PL EN
CASE REPORT
The poor’s responsibility philosophy or poor philosophy of responsibility
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2006;9:69-80
 
ABSTRACT
The essay considers a dilemma: is a philosophy insisting on responsibility of the poor connected with social progress or it is “poor philosophy” which is a manifestation of crisis and regression of welfare state. Author draw on essential thought of Professor Jan Danecki work: need of humanize material progress with assistance of social policy activities. Author on the basis of critical discourse analysis pertain to social welfare policy formulates eight thesises which recognizes as destitution manifestations of “the poor’s responsibility philosophy”. The philosophy apparently heads for elimination “dependency culture” but really is bound for deepen dependence of the poor on state’s and a private gift. The philosophy divides society into two parts: “the included” with negative freedom and “the excluded” and dependent on the gift. So the latter may get into society only as stigmatized persons under severe control of administration. Thus the philosophy affirms a social order with assistance of “the stigmatized”. The philisophy simultaneously supports a economic market and glorify a organic community leaned on reciprocity and beneficence norms. So The one wants unravel issues with assistance of the same measures which creates the problems. “The poor philosophy” changes the crux of “social gift” from unconditional right to property and use a part of social product to conditional, devoid of the property use of the product. The philosophy demands a personal responsibility from the poor but in first stage it rule outs a personal liberty and autonomy so really it precludes the responsibility. “The irresponsible poor” are really needed for afirmation and legitimization of the social order in which emerges “the end of work” phenomenon. According to author the poor want complay with reciprocity norms and “the irresponsible poor” are “Poor Philosophy of Responsibility” construction.
 
REFERENCES (30)
1.
Adams, R.N. (1975), Energy and Structure. A Theory of Social Power, University of Teksas Press, Austin and London.
 
2.
Balcerowicz, L. (2006), „Ekonomia i etyka państwa socjalnego”, Wykłady Polskiej Rady Biznesu, wykład wygłoszony przez Prof. L. Balcerowicza 1 lutego 2006 roku, (Dostęp 22 VIII 2006, on-line) http://www.prb.pl/index.php?to....
 
3.
Becker, H.S. (1973), Outsiders. Studies in the Sociology of Deviace, The Free Press, New York–London.
 
4.
Danecki, J. (2003), Postęp społeczny – idea a doświadczenie, (w:) S. Kozyr-Kowalski, A. Przestalski, J. Włodarek (red.), Krytyka rozumu socjologicznego, Zysk i Ska, Poznań 1997, (za:) W. Nieciuński, Jana Daneckiego – zainteresowania, wartości, poglądy i niepokoje, (w:) B. Rysz-Kowalczyk i B. Szatur-Jaworska (red.), Wokół teorii polityki społecznej. Szkice i studia dedykowane Profesorowi Janowi Daneckiemu na Jubileusz siedemdziesiątych piątych urodzin, Instytut Polityki społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
5.
Foucault, M. (1986), Disciplinary Power and Subjection, (w:) S. Lukes (red.), Power, New York Uniwersity Press, Washington Square, New York.
 
6.
Gilbert, N. (2004), Transformation of the Welfare State. The Silent Surrender of Public Responsibility, Oxford University Press.
 
7.
Goodin, R.E. (1988), Reasons for Welfare. The Political Theory of Welfare State, Princeton University Press, Princeton New Yersey.
 
8.
Gouldner, A.W. (1975), For Sociology. Renewal and Critique in Sociology Today, Penguin Books.
 
9.
Hewitt, M. (2000), Welfare and Human Nature. The Human Subject in Twentieth – Century Social Politics, Macmillan Press LTD, St. Martin’s Press LLC, London New York.
 
10.
Hobbes, T. (1954), Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, PWN, Warszawa.
 
11.
Jordan, B. (1987), Rethinking Welfare, Basil Blackwell, Oxford, New York.
 
12.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (red.) (2003), W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
13.
Komter, A.E. (2005), Social Solidarity and the Gift, Cambridge University Press, Cambridge.
 
14.
Levitas, R. (1998), The Inclusive Society? Social Exclusion and New Labour, Palgrave, Macmillan.
 
15.
Lewis, O. (1969), The Culture of Poverty, (w:) On Understanding Poverty. Perspectives from the Social Sciences, D. P. Moynihan, C. Saposs Schelling (red.), Basic Books, Inc., Publishers, New York London.
 
16.
Martin, H-P., Schumann, H. (2000), Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 
17.
Mead, L.M. (red.) (1997), The New Paternalism. Supervisory Approaches to Poverty, Brookings Institution Press, Washington, D.C.
 
18.
Mehta, U.S. (1990), Liberal Strategies of Exclusion, „Politics & Society” 18, no. 4.
 
19.
Newman, K.S. (1988), Falling from Grace. The Experience of Downward Mobility in the American Middle Class, The Free Press, New York.
 
20.
Pierson, Ch. (1991), Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare, The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania.
 
21.
Pinker, R. (1979), The Idea of Welfare, Heinemann, London.
 
22.
Rodger, J.J. (2000), From a Welfare State to a Welfare Society. The Changing Context of Social Policy in Postmodern Era, Macmillan Press LTD, ST. Martin’s Press, INC, London New York.
 
23.
Rossa, J. (2006), Normy wzajemności i wspaniałomyślności, (w:) „Prace Gorzowskiego Stowarzyszenia Naukowego” 1/2006 (w druku).
 
24.
Schram, S.F. (2000), After Welfare. The Culture of Postindustrial Social Policy, New York University Press.
 
25.
Szarfenberg, R. (1999), Omówienie dyskusji, (w:) J. Auleytner, J. Danecki (red.), Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej. Materiały z konferencji w Warszawie 27–29 XI 1997 r., Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
26.
Tanner, M.D. (2003), The Poverty of Welfare. Helping Others in Civil Socjety, CATO Institute, Washington.
 
27.
Valentine, Ch.A. (1970), Culture and Poverty. Critique and Counter – proposald, The University of Chicago Press, Chicago and London.
 
28.
Walzer, M. (1983), Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, Basic Books.
 
29.
Weale, A. (1983), Political Theory and Social Policy, ST. Martin’s Press, New York.
 
30.
Weber, M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top