PL EN
FORUM
European social model – does it exist? Is it worth to shield it?: Mirosław Księżopolski
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:183-187
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top