PL EN
CASE REPORT
Education and training in the history of Polish cooperative movement
 
 
More details
Hide details
1
Spółdzielczy Instytut Badawczy Krajowej Rady Spółdzielczej
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;20:89-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper aims to present the role of educational activities in the history of Polish cooperative movement before World War 2 at the background of such activities conducted in other European countries. The paper mentions the place of education in different conceptualizations of Cooperative Principles as well as in various ideological trends of the cooperative movement. It indicates how educational activity was implemented on the territory of Poland in the period of partitions (before World War 1), in the period of independent Polish Republic (1918–1939) and during World War 2. In conclusion, while referring to the dramatic reduction of this activity since 1989, when the system transformation began in Poland, the article argues that it is indispensable to rebuild and develop the system of cooperative education not only for the representatives of cooperatives themselves, but also for the general society and in particular for young people.
 
REFERENCES (25)
1.
Aschhoff G., Henningsen E. (1996) The German Cooperative System. Its History, Structure and Strength, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main.
 
2.
Birchall J. (1997) The international co-operative movement, Manchester University Press, Manchester–New York.
 
3.
Bliziński W. (2003) Wspomnienia z mego życia i pracy, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz.
 
4.
Chyra-Rolicz Z. (2004) Stanisław Staszic, prekursor spółdzielczości rolniczej, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 
5.
Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości (1999) „Monitor Spółdzielczy” 1999, nr 1 [jest to poprawione polskie tłumaczenie oryginalnego tekstu Deklaracji].
 
6.
Demoustrier D. (1984) Les coopératives de production, Editions La Découverte, Paris.
 
7.
Dyka S., red. (1998) Spółdzielczość we współczesnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 
8.
Galos A., Inglot S., Najdus W., Piechowicz S. (1966) Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego. Cz. I do 1918, ZW CRS, Warszawa.
 
9.
Kaźmierczak T., Sobisiak P. (2007) Lisków: model rozwoju lokalnego, w: T. Kaźmierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
10.
MacPherson I. (1996) Co-operative Principles for the 21st Century, ICA, Geneva.
 
11.
MacPherson I., Yeo S. (2005) Pioneers of Co-operation, 160th Anniversary Reflections on the Opening of the Toad Lane Store, Cooperative College, Manchester.
 
12.
Olszanowska-Glazer Z. i in. (2007) Mały skrawek wolnej Polski. Szkoła Spółdzielcza dla Dorosłych Związku Spółdzielni Spożywców RP „Społem” na Lubelszczyźnie 1940–1953, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa.
 
13.
Pawluk B. (2005) Działalność sterdyńskich spółdzielni w latach 1908–1939 i ich wpływ na życie mieszkańców, w: Z. Chyra-Rolicz (red.), Pomoc czy przeszkoda? Rola tradycji w odbudowie polskiej spółdzielczości, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 
14.
Piechowski A. (1992) Losy spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie w latach okupacji niemieckiej, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa.
 
15.
Piechowski A. (2005) Spółdzielczość w programach szkół wyższych i szkoleń, Warszawa, niepublikowana ekspertyza przygotowana w ramach prac projektu „Tu jest praca” Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
 
16.
Piechowski A. (2006) Międzynarodowe Zasady i Wartości Spółdzielcze a praktyka działania spółdzielni, w: K. Lachowski (red.), Odmienność podmiotów spółdzielczych od spółek prawa handlowego, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 
17.
Piechowski A. (2008) Rodowód i tradycje przedsiębiorczości społecznej, w: E. Leś, M. Ołdak (red.), Podstawy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Pakiet Edukacyjny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
18.
Rhodes R., Mavrogiannis D. (1995) Thematic Guide to ICA Congresses 1895–1995, ICA, Geneva.
 
19.
Rusiński W. (1980) Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego. Część II 1918–1939, Zakład Wydawnictw CZSR, Warszawa.
 
20.
Stolińska-Janic J., red. (1997) Spółdzielcze formy gospodarowania, WWSE, Warszawa.
 
21.
Sycz M. (1997) Spółdzielczość ukraińska Galicji w okresie II wojny światowej, Pracownia Wydawnicza, Warszawa.
 
22.
Szymański J. A. (1989) Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921–1970. Zarys dziejów, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa.
 
23.
Światło A. (1973) Spółdzielczy Instytut Naukowy 1919–1979, Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa.
 
24.
Tezy Programowe na V Kongres Spółdzielczości (2012), „Monitor Spółdzielczy”, nr 3.
 
25.
Trocka H. (2004) Spółdzielczość polska w kampanii wrześniowej i antyhitlerowskim ruchu oporu na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945), Spółdzielca, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top