PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Long-term unemployment — the diagnosis of some socio-psychological problems of finding the job
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;19:87-107
 
ABSTRACT
The subject of research presented in this article are selected psychological problems of finding and maintaining job among long-term unemployed. Such variables as the orientation to professional values, liability for finding employment, preferences for various assistance forms and remedial actions, and willingness to invest in own professional development are subjected to diagnosis. Employed and unemployed participated in the study (N = 120), age of participants ranged between 18 and 63 years. All surveyed unemployed were participants of reactivation programs against unemployment, conducted by Centers for Social Integration. The study was conducted by questionnaire method. Super’s concept of professional values and functioning strategy specificity resulting from the main method of obtaining income described by Marody and Hausner were chosen as the theoretical basis. Conducted analyzes revealed a high inadequacy of the potential job’s desired characteristics among unemployed, not only lower level of acceptance of all types of employment forms compared to those employed, but also a complete rejection of some of them, passing large part of responsibility for finding employment to the State, lowered willingness and openness to invest in their own professional development, and a distinct preference for contesting and passive-adaptive strategies.
 
REFERENCES (25)
1.
Bańka A. (1990). U źródeł psychopatologii pracy. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 
2.
Bergmann C. i Eder, F. (1992). Allgemeiner Interessen-Struktur-Test. Manual. Wienheim: Beltz-Test.
 
3.
Chudzicka A. (2004). Radzenie sobie z prakiem pracy: różne oblicza wspracia, w: K. Popiołek (red.), Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 
4.
Feather N. (1982). Unemployment and its psychological carrelates: A study of depressive symptomps, self-esteem, Protestant values. “Australian Journal of Psychology”, 34, 309–323.
 
5.
Feather N. (1990). Bridging the gap between values and actions: Recent applications of the expectancy-value model, w: E. T. Higgins i R. M. Sorrentino (red.), Handbook of motivation and cognition (t. 2). New York: The Guilford Press.
 
6.
Gilejko L. K. (2001). W poszukiwaniu nowych wartości, w: B. Gołębiowski (red.), Moralność Polaków. Etos o etnos, dylematy współczesne. Łomża: Stopka.
 
7.
Hall D. T. (1976). Careers in organizations. Samta Monica, Cal: Good-year.
 
8.
Hausner J. i Marody M. (red.) [1999]. Trzy Polski: potencjał i bariery integracji z Unią Europejską: EU-monitoring III. Warszawa: Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta.
 
9.
Lipka A. (1992). Indywidualne koszty bezrobocia. Próba klasyfikacji. „Polityka Społeczna”, 3(4–8).
 
10.
Markowski R. (2002). Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
11.
Marody M. (2000). Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
12.
Marody M. (2002). Trzy Polski — instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku (s. 252–271). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 
13.
Reykowski J. (1992). Emocje, motywacja, osobowość, w: T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna. Warszawa: PWN.
 
14.
Rokeach M. (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Press.
 
15.
Schwartz S. H. i Bilsky W. (1990). Toward a theory of the universal content and structure of values: Extensions and cross-cultural replications. “Journal of Personality and Social Psychology”, 58(5), 878–891.
 
16.
Seifert K. H. i Bergmann C. (1983). Deutschsprachige Adaptation des Work Values Inventory von Super. Psychologie und Praxis. “Zeitschrift fur Arbeits-und Organisationspsychologie”, 1, 160–172.
 
17.
Seifert K. H. i Bergmann C. (1993). Testmanual zum Fragebogen zur Messung beruflicher Werthaltungen (BWH - Fragebogen). Linz: Universitat Linz.
 
18.
Sęk H. (1997). Rola wsparcia społecznego w sytuacjach kryzysu, w: D. Kubacka-Jasiecka i A. Lipowska-Teutch (red.), Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej. Kraków: Wyd. ALL.
 
19.
Super D. E. (1970). Work Values Inventory. Boston: Houghton Mifflin.
 
20.
Super D. E. (1973). The work values inventory, w: D. G. Zytowski (red.), Contemporary Approaches to Interest Measurement. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 
21.
Super D. E. (1980). The importance of work: how important is work? what for? and to whom?. “International Review of Applied Psychology”, 29, 389–390.
 
22.
Tomaszewski T. (1995). Bezrobocie jako utrata możliwości, w: Z. Ratajczak (red.), Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka (t. 12, s. 11–16). Katowice: Wyd. UŚL.
 
23.
Zalewska A. (1999a). Achievement and social relations values as conditions of the importans of work aspects and job satisfaction. “International Journal of Occupational Safety and Ergonomics”, 5(3), 395–511.
 
24.
Zalewska A. (1999b). Job satisfaction and importance of work aspects related to predominant values and reactivity. “International Journal of Occupational Safety and Ergonomics”, 5(4), 485–511.
 
25.
Zalewska A. (2000). Adaptacja kwestionariusza „Orientacja na wartości zawodowe” Sieferta i Bergmanna do warunków polskich. „Studia Psychologiczne”, 38(1), 57–77.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top