PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Social assistance in Internet. Usage of modern technologies by the social workers of the social assistance centers in Małopolska
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 
2
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 
 
Publication date: 2020-06-22
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;19:109-121
 
ABSTRACT
Article is about how workers of social assistance centers use the internet and new technologies by the in the Małopolska Voivodship. It is based on research done by the authors recently as a continuation of the similar research from 2010. This time all such centers in the region were examined. Authors wanted mainly to check what kind of information user can get from the website of the social assistance centers. In the end authors provide several recommendations about what should be improved.
 
REFERENCES (16)
1.
Coe JoAnn R., Goutham M. Menon (red.) [1999]. Computers and Information Technology in Social Work: Education, Training, and Practice. Haworth Press.
 
2.
Garrett Paul Michael (2005). Social works’s ‘electronic turn’: notes on the deployment of information and communication technologies in social work with children and families. “Critical Social Policy”, (4)25.
 
3.
Jachimczyk Andrzej (2010). Technologia informatyczna jako możliwość realizacji postulatu Proaktywnego Modelu Probacji. W: Bronisław Urban (red.), Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teorie i praktyka resocjalizacyjna. Kraków-Mysłowice.
 
4.
Kalinowska Elżbieta (2010). Jak ruszyć z miejsca. Odkryj sposób wyjścia z labiryntu niekończących się problemów. Gliwice: Helion.
 
5.
Krug Steve(2006). Nie każ mi myśleć. Gliwice: Helion.
 
6.
Miś Lucjan (2007). Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
Miś Lucjan, Marcjanna Nożka, Marta Smagacz-Poziemska (2011). Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim. Kraków: Universitas.
 
8.
Miś Lucjan (2011). Praca socjalna z zastosowaniem Wideotreningu Komunikacji, Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i Konferencji Grupy Rodzin. Adaptacja zachodnich modeli pracy z rodziną w Polsce. W: Andrzej Garbarz, Beata Szluz, Magda Urbańska, Wiesława Walc (red.), Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc-wsparcie-opieka. Rzeszów.
 
9.
Miś Lucjan, Marek Szepski (2012). Internet a pomoc społeczna (na przykładzie małopolskich ośrodków pomocy społecznej). W: Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka (red.), Polska w mediach, media w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 
10.
Nielsen Jacob, Marie Tahir (2006). Funkcjonalność stron www. 50 witryn bez tajemnic. Gliwice: Helion.
 
11.
Rocznik Statystyczny województwa małopolskiego. 2010. Kraków.
 
12.
Singer Jonathan B. (2009). The role and regulation for technology in social work practice and e-therapy. Social Work 2.0. W: Albert R. Roberts (red.), Social Workers’ Deck Reference (Second Edition). Oxford.
 
13.
Świtek Tomasz (2007). Talia atutów. W: Thorana S. Nelson (red.), Edukacja i szkolenie w krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Kraków.
 
14.
Świtek Tomasz (2007a). Scenariusz „Gry atutami”. W: Thorana S. Nelson (red.), Edukacja i szkolenie w krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Kraków.
 
15.
Świtek (2011). Talia Atutów, www.centrumpsr.eu/materialy/Talia/Taliafolder.htm.
 
16.
West Deborah, David Heath (2001). Theoretical pathways to the future: Globalization, ICT and social work theory and practice. “Journal of Social Work”, (2)11.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top