PL EN
FORUM
Around work: Leszek Gilejko, Paid work - between coercion and chances for promotion
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;7:151-166
 
ABSTRACT
The last census confirms that the wide understood problems of work are still important in Polish society. It is still workers’ society, and work took new meaning despite getting smaller number of persons which „make a living from work”. On the one hand work became more desirable and difficult of access. On the other it has now new and more attractive glitters. First of all it is a result of high level of unemployment for a longer time and what is particularly essential it concerns more and more often persons with adequate qualifications and graduates of higher levels of education. On the other hand new jobs with high wages, career prospects and other bonuses emerged. Thus workaholism known in richer countries develops rapidly in Poland. Under the pressure of economic situation and employers the process of labor market deregulation proceeds as well as the new forms of employment develop. Under influence of deregulation labor market becomes more flexible and its new diversification follows. The level of safety of work and certainty of employment drops quickly. These among others processes caused new segmentation of work in many dimensions. Private sector is the predominant segment internally very diversified. It is a universal phenomenon. Important and interesting questions and dilemmas arise. First about work prospects under globalization and technological shocks, simultaneously with cheap labor force supply. Second about choices in postindustrial or postmodern societies between unemployment civilization and work sharing. Third is a dilemma of leveling opportunities and attractiveness between traditional employment status and flexible labor market. The next question concerns professionals with high qualifications. What should and can be the work offer for them. Maybe they need new version of participation with higher chances for self-actualization. The last and especially important question is about possibilities to reduction two types of enslavement or subordination. These are the pressures caused by unemployment and overwhelming consumptionism.
 
REFERENCES (16)
1.
Ralf Dahrendorf Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa 1993.
 
2.
Kazimierz W. Frieske Zasada wzajemności i istota przesłanek deregulacji rynku pracy, „Polityka Społeczna” 5/6 2002.
 
3.
Juliusz Gardawski Powracająca klasa. Sektor prywatny II Rzeczypospolitej, IFiS PAN, Warszawa 2001.
 
4.
Mieczysław Kabaj, Rosnące bezrobocie, bieda - bezradność elit, „Barometr Społeczno-Ekonomiczny” 2000, Warszawa 2001.
 
5.
Mieczysław Kabaj Dezaktywizacja Polski - wielkie marnotrawstwo, „Barometr Społeczno-Ekonomiczny”, 2002-2003, Warszawa 2003.
 
6.
Tadeusz Kowalik Nowy ład - ani konieczny ani pożądany, „Barometr Społeczno-Ekonomiczny”, Warszawa 1999.
 
7.
Elżbieta Kryńska Deregulacja polskiego rynku pracy, „Polityka Społeczna” nr 7/2003.
 
8.
Izabela Książkiewicz Zbiorowe układy pracy - regulacje prawne a rzeczywistość w: Od konfliktu do kooperacji. Kształtowanie się nowych modeli zbiorowych stosunków pracy, red. L. Gilejko, SGH, Warszawa 2000.
 
9.
Witold Morawski Niepewność w świecie pracy. Sondażowe badania konsekwencji globalizacji, w: Praca - gospodarka, społeczeństwo, red. K. Doktór i inni, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 
10.
Hanna Palska Czy nowe style życia Polaków? Wybrane wymiary stylu życia Ju d zi sukcesu ” w: Jak żyją Polacy? red. H. Domański i inni, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 
11.
Hanna Podedworna Polscy farmerzy i ich świat społeczny, SGH, Warszawa 2001.
 
12.
Iwona Poliwczuk Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, „Polityka Społeczna” 7/2003.
 
13.
Małgorzata Sulmicka Ubóstwo w świecie współczesnym, SGH, Warszawa 2001.
 
14.
Małgorzata Sulmicka Rynek edukacyjny w dobie społeczeństwa informatycznego i globalizacji w: Kształcenie ustawiczne red. A. Zbierzchowska, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002.
 
15.
Max Weber Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa 2002.
 
16.
Wojciech Widera Menedżerowie w świecie nowych stosunków pracy: zróżnicowania i zmiany postaw społeczno-ekonomicznych w: Od konfliktu do kooperacji... red. L. Gilejko, SGH, Warszawa 2000.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top