PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Life conditions and economic situation of persons repatriated to Poland from the former Soviet Union
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2001;3:115-129
 
ABSTRACT
This article describes the situation of people coming from former Soviet Union countries to Poland. Repatriation as a type of migration, is not new in polish history. Latest years (1992-2000) 1.450 persons of polish origin displaced their own countries and found a new home in Poland. Most of them come from: Kazakhstan, Ukraine, Belarus and Russia. The text touches on the issues of the most popular problems of this population, such as: housing problems, poverty and health problems.
 
REFERENCES (10)
1.
Baaden A. (1997) Aussiedler-Migration. Historische und aktuelle Entwicklungen. Ibbw Band 1.
 
2.
Białocerkiewicz J. (1998) Cudzoziemcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. - o cudzoziemcach wraz z przepisami wykonawczymi. Komentarz. Toruń.
 
3.
Czerniakiewicz J. (1987) Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948. PWN; Warszawa.
 
4.
Gawęcki M. (1996) Kazachstańscy Polacy. PTD: Warszawa.
 
5.
Kersten K. (1974) Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Ossolineum: Wrocław.
 
6.
Kosiński L., Wernicki A. (1961) Migracje ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1951-1957. Wydawnictwo Zachodnie: Poznań.
 
7.
Latuch M. (1994) Repatriacja ludności polskiej w latach 1955-1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych. PTD: Warszawa.
 
8.
Repatriacja polskich rodzin z Kazachstanu. Raport z badań socjologicznych. (1999) Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP; Warszawa.
 
9.
Zygulski K. (1959). Problem przesiedleńców w świetle niemieckiej socjologii. PWN: Warszawa.
 
10.
Zygulski K. (1962). Repatryjanci na Ziemiach Zachodnich. Studium Socjologiczne. Instytut Zachodni: Poznań.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top