PL EN
CASE REPORT
In quest for the model of civic social policy
 
More details
Hide details
1
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2006;9:33-40
 
ABSTRACT
The aim of the article is to present one of the possible models of social policy – civic social policy. The author argues that traditional models such as those proposed by EspingAndersen are based on the ideological criteria, which makes it difficult to accept one of them by all political parties. Therefore, the solution is to create model which concerns ways of accomplishment of social policy rather than ideology. Presenting the concept of civic social policy, the author argues that not only government, but also citizens and companies should be responsible for social and economic life. The subsidiarity should be the main rule organizing the social policy. The social capital can be used to accomplish some social tasks. When choosing the contractor of social tasks, price should not be the only criteria, but direct and indirect results rather.
 
REFERENCES (11)
1.
Ascoli, U., Ranci, C. (red.) (2002), Dillemas of the Welfare Mix. The New Structure of Welfare in an Era of Privatization, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
 
2.
Esping-Andersen, G. (1999), Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University Press, New York.
 
3.
Esping-Andersen, G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge.
 
4.
Esping-Andersen, G. i in. (2002), Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, New York.
 
5.
Kamiński, S. (2005), „Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej III RP”, niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 
6.
Kwiatkowski, M. (2002), Zasoby demokracji w świetle sporów o kapitał społeczny, „Colloquia Communia”, nr 2.
 
7.
Leś, E., Nałęcz, S. (2001), Sektor non-profit. Nowe dane i nowe spojrzenie na społeczeństwo obywatelskie w Polsce, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 
8.
Powell, W., Clemens, E. (red.) (1998), Introduction, (w:) W. Powell, E. Clemens (red.), Private Action and the Public Good, Yale University Press, New Haven & London.
 
9.
Putnam, R.D. (red.) (2002), Democracies In Flux. The Evolution of social capital in contemporary society, Oxford University Press, New York.
 
10.
Rymsza, M. (1998), Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, TEPIS, Warszawa.
 
11.
Szumlicz, T. (1994), Modele polityki społecznej, SGH, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top