PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Appropriate local policy? An example of social policy toward the elderly
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;17:149-165
 
ABSTRACT
The aim of the article is to assess level and scope of relevance of Polish local social policy (at the level of the smallest administrative unit — gmina) to the problems of elderly people. The questions are posed: to what extent do local governments in Poland acknowledge the problems of this group of citizens and how do they respond in formulation and implementation of local social policy? The first part of the text discusses the theoretical advantages of conducting social policy for the elderly at the local level as well as points to the main problems with their fulfillment in Poland. The second part of the paper presents selected correlations between the level of demographic dependency in the local community and the features of local social policy. In the third part I conclude with a hypothesis that the relevance of local Polish social policy to the elderly people is limited to the actions typical for policy of “basic existence and isolation of the elderly”.
 
REFERENCES (19)
1.
Błędowski, P. (2002) Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Warszawa: SGH.
 
2.
Golinowska, S. (2000) Polityka społeczna. Koncepcje — instytucje — koszty, Warszawa: Poltext.
 
3.
Jałowiecki, B. (2009) Strukturalne zróżnicowanie gmin, w: Zagórski, K., Gorzelak, G., Jałowiecki, B (red.) Zróżnicowania warunków życia, Warszawa: Scholar.
 
4.
Kaczmarek, B. (2010) Polityka w świecie organizacji i organizacyjny sens polityki a ich badanie, w: „Studia Politologiczne” nr 17/2010.
 
5.
Karwacki, A. (2011) Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 
6.
Kingdon, J. (1995) Agendas, Alternatives and Public Policies, New York: Harper Collins.
 
7.
Krzyszkowski, J. (2005) Dla kogo inkluzja, dla kogo ekskluzja? Instytucja pomocy społecznej wobec problemu wykluczenia społecznego, w: Frąckiewicz, L. (red.) Wykluczenie społeczne, Katowice: Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego.
 
8.
Krzyszkowski, J. (2008) Samorząd terytorialny jako podmiot lokalnej polityki społecznej, w: Karwacki, A., Karszyński, H. (red.) Polityka aktywizacji w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 
9.
Krzyszkowski, J., Przywojska, J. (2010) Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych jako instrument decentralizacji polityki społecznej, w: Grewiński, M., Karwacki, A. (red.) Strategie w polityce społecznej, w: Warszawa: MCPS.
 
10.
Kurzynowski, A., Błędowski, P. (2001) Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna, w: Kurzynowski, A. (red.) Polityka społeczna, Warszawa: SGH. March, J., Olsen, J. (2005) Instytucje. Organizacyjne podstawy polityk, Warszawa: Scholar.
 
11.
Perek-Białas, J. (2011) Urynkowienie usług opiekuńczych dla osób starszych w Polsce — możliwości i ograniczenia, w: Racław, M. (red.) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: ISP.
 
12.
Przywojska, J., Wieczorek, I. (2010) Lokalna polityka społeczna wobec problemów ludzi starszych, w: Kałuża, D., Szukalski, P. (red.) Jakość życia seniorów w XXI w z perspektywy polityki społecznej, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 
13.
Racław, M. (red.) (2011) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: ISP.
 
14.
Regulski, J. (2011) „W interesie nas wszystkich samorząd należy poprawiać”. Samorząd gminny w Polsce — bariery rozwoju, w: Kowalik, J., Bednarz, A. (red.) XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia — problemy — perspektywy, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
 
15.
Rysz-Kowalczyk, B. (2010) Samorząd terytorialny wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Model instytucjonalno-prawny, w: Szarfenberg, R., Żołędowski, C., Theiss, M. (red.) Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: Aspra-Jr.
 
16.
Szałaj, M. (2007) Mechanizmy doboru kryteriów oceny w ewaluacji ex-post, w: Haber, A. (red.) Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
17.
Szatur-Jaworska, B. (2000) Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa: Aspra-Jr.
 
18.
Warzywoda-Kruszyńska, W. (2003) Władze lokalne w gminach województwa łódzkiego wobec problemu biedy, w: Warzywoda-Kruszyńska, W., Grotowska-Leder, J., Krzyszkowski, J. (red.) Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta, Łódź: IS UŁ.
 
19.
Więckowska, B., Szwałkiewicz, E. (2011) Usługi społeczne w opiece długoterminowej, w: Grewiński, M. Więckowska, B. (red.) Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia w Polsce, Warszawa: WSP TWP.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top