PL EN
CASE REPORT
Colors of an autumn of life. Socio-cultural picture of old age
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;17:131-146
 
ABSTRACT
Socio-cultural picture of old age is ambivalent. From one hand, old people are associated with wisdom and knowledge. From the other hand, technical progress or different economic, social and ideological movements exclude old people from many fields of life, ignore their needs or even humiliates them. Old age is also a kind of cultural taboo. It is often perceived as something, we do not want to think about. Advertisements and commercials encourage people to buy things (eg. cosmetics) preventing them from looking old (even those, who are very young). From the other hand, pop culture used to treat the old age as a humorous issue (eg. in films, commercials, TV programs) with no references to real problems of old people. Nevertheless old age is a natural stage of life. The problem may occur from distorted picture of it. It is demonized from one hand (what may be reflected in such sentences as “it is nightmare to be old”, “stay young forever!”), and concealed from the other, eg. in media (when it comes about real problems and inconveniences, the old people meet). In the article, all these aspects are analyzed from the socio-political perspective.
 
REFERENCES (30)
1.
Bois, J. P. (1996) Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur (przełożyła K. Marczewska), Oficyna Wydawnicza Volumen,0 Wydawnictwo Marabut, Warszawa.
 
2.
Giddens, A. (2004) Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Kawka, Z., Starość w wyobrażeniach młodych ludzi, w: Kowalewski, T. J., Szukalski, P. [red.] (2006) Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź.
 
4.
Kieracińska, A., Przygotowanie do starości w wybranych grupach wiekowych, w: Dzięgielewska, M. [red.] (1997) Przygotowanie do starości, Zakład Oświaty Dorosłych, Łódź.
 
5.
Kożuch, J., Zachowania starszych konsumentów na rynku dóbr i usług, w: Kowalewski, J. T., Szukalski, P. [red.] (2006) Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź.
 
6.
Malinowski, A., Międzypokoleniowe przemiany właściwości biologicznych i zdrowotnych ludzi w podeszłym wieku, w: Dzięgielewska, M. [red.] (1997) Przygotowanie do starości, Zakład Oświaty Dorosłych, Łódź.
 
7.
Minois, G. (1996) Historia starości. Od antyku do renesansu (przełożyła K. Marczewska), Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwo Marabut, Warszawa.
 
8.
Miszczak, E., Stereotypowy obraz człowieka starszego w Polsce, w: Kowalewski, J. T. Szukalski, P. [red.] (2006) Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź.
 
9.
Pikuła, N. (2011) Etos starości w aspekcie społecznym, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
10.
Semków, J., Człowiek wobec perspektywy starzenia się; pozytywne myślenie o ostatnim etapie życia, w: Dzięgielewska, M. [red.] (1997) Przygotowanie do starości, Zakład Oświaty Dorosłych, Łódź.
 
11.
Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006) Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 
12.
Szatur-Jaworska, B. (2000) Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa.
 
13.
Wieczorkowska, W., Reklama wobec starości, w: Kowalewski, J. T., Szukalski, P. [red.] (2006) Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź.
 
14.
Dziuban, A. (2010) Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia się. Przegląd piśmiennictwa, w: „Gerontologia Polska”, tom 18, nr 3/2010.
 
15.
Kędziora-Kornatowska, K., Grzanka-Tykwińska, A. (2011) Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym, w: „Gerontologia Polska”, tom 19, nr 2/2011.
 
16.
Pawlina, A. (2009) Starość w reklamie, w: http://www.filantropia.org.pl, dostęp z dnia 07.04.2012.
 
17.
CBOS BS/33/2007, Czy zmienia się stosunek Polaków do starości?, Warszawa, luty 2007.
 
18.
CBOS, BS/157/2009, Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, Warszawa, listopad 2009.
 
19.
CBOS, BS/160/2009, Sytuacja ludzi starszych w społeczeństwie — plany a rzeczywistość, Warszawa, grudzień 2009.
 
20.
CBOS, BS/2/2010, Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Warszawa, styczeń 2010.
 
21.
CBOS, BS/22/2007, Między młodością a starością, Warszawa, luty 2007.
 
22.
Szatur-Jaworska, B. Uczestnictwo osób starszych w sferze publicznej, w: „Biuletyn RPO Materiały”, Nr 65, Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Redakcja naukowa: B. Szatur-Jaworska, Warszawa 2008.
 
23.
Szukalski, P., Obszary zagrożenia praw osób starszych na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, w: „Biuletyn RPO Materiały”, Nr 65, Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Redakcja naukowa: B. Szatur-Jaworska, Warszawa 2008.
 
24.
http:// www.spokosenior.pl/, dostęp z dnia 07.04.2012.
 
25.
http://www.filantropia.org.pl/, dostęp z dnia 07.04.2012.
 
26.
http://www.gazetaprawna.pl/, dostęp z dnia 07.04.2012.
 
27.
http://www.kampaniespoleczne.p..., dostęp z dnia 07.04.2012.
 
28.
http://www.malibracia.org.pl/, dostęp z dnia 07.04.2012.
 
29.
http://www.wrodzinie.com.pl/, dostęp z dnia 07.04.2012.
 
30.
http://www.youtube.com/, dostęp z dnia 07.04.2012.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top