PL EN
CASE REPORT
The prospects of Swedish model in the age of postindustrial economy
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-02
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2011;16:59-78
 
ABSTRACT
The main thesis of the following article is that Swedish model of welfare state can cope with the current challenges and future challenges, thanks to some key features inherent in that model. Those characteristics such as presence of institutions that build social and human capital or the social security institutions that promotes capacity to risk-taking and innovations are enumerated and presented in relation to some social and economic indicators that prove the Swedish model is not over yet and it does quite well in the postindustrial context.
 
REFERENCES (20)
1.
Bakalarczyk, R., Edukacja przedszkolna w Szwecji — lekcje dla Polski, w: „Analizy Norden Centrum”, nr 4/2011.
 
2.
Bakalarczyk, R. (2012) Opieka nad seniorami w Szwecji — lekcje dla Polski, w: „Analizy Norden Centrum”.
 
3.
Belfrage, R., Subversive neoliberalizm and the finanscialisation of Swedish pensions: failure or opportunity?, w: Sorsa, V. P. (red), Rethinking social risk in the nordics, Foundation for European Progressive studies.
 
4.
Björk Eydal, G., Rostgaard, T.,Gender equality revisited — chan ges in Nordic Childcare Policies in the 2000s Social Policy & Administration issn 0144–5596, DOI: 10.1111/j.1467-9515.2010.00762.x, Vol. 45, No. 2, April 2011, pp. 161–179.
 
5.
Byrd, E. Does the welfare state induce risk-taking, w: „Journal of public Economics” nr 80 (2001), s. 257-383.
 
6.
Castells, M., Himanen, P. (2009) Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
7.
Wołodkiewicz-Dominirski, Z., Inowacyjność polskiej gospodarki na tle międzynarodowym, w: Zygierewicz, A. (red.), „Innowacyjność polskiej gospodarki, Studia BAS”, nr 1(25) 2011, s. 30.
 
8.
Kowalik, T., Państwo i sprawiedliwość, w: „Nowy Obywatel” nr 1/2011.
 
9.
Kowalik, T. (2005) Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reformy i zmian ustrojowych, Warszawa: Fundacja innowacja.
 
10.
Manca, A. R., Governatori, M., Massimiliano, M., Towards a set of Composite Indicators on Flexicurity: a Comprehensive Approach, EUR 24329 EN — 2010.
 
11.
Marshall, T. (1950) Citizenship and social class.
 
12.
Raport o kapitale intelektualnym Polski (2008) Warszawa.
 
13.
Lennart Weissen w rozmowie z Janem Smoleńskim (2010) Kapitalizm z ludzką twarzą, w: Szwecja. Przewodnik nieturystyczny, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
14.
Lindgren, A. M., Are financialisation, privatisation and individulisation the same Thing? The Swedish experience, w: Sorsa, V. P. (red), Rethinking social risk in the nordics, Foundation for European Progressive studies.
 
16.
Saxonberg, S., The Swedish model is doing well, w: „Problemy Polityki Społecznej”, nr 7/2004.
 
17.
Schmidt, V. (2008) Discursive institutionalism: The explanatory Pover of ideas and discourse, Annual. Rev. Polit. Science.
 
18.
Stryjan, Y., Social democracy, the Labour market and the Third Sector, w: „Problemy Polityki Społecznej”, nr 8/2005.
 
19.
Winiecki, J. (2010) Model szwedzki: od wersji pierwotnej do modelu okrojonego.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top