PL EN
FORUM
Workers participation: Jerzy Wratny, The role of non-trade union labour representatives in the enterprise. Continuity or change in the time of crisis
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2009;12:206-216
 
 
REFERENCES (5)
1.
CBOS. (2007). Związki zawodowe – przynależność i ocena działalności. Komunikat z badań, grudzień.
 
2.
Kabaj, M. (2003). Partycypacyjny system wynagrodzeń. Warszawa: IPiSS.
 
3.
Rudolf, S. (red.) (2001). Partycypacja pracownicza – Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju? Łódź–Zakopane: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
4.
Wratny, J. (2002). Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej. Warszawa: IPiSS.
 
5.
Wratny, J., Bednarski, M. (2005). Wpływ partycypacji na zbiorowe stosunki pracy. Aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne. Warszawa: IPiSS.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top