PL EN
CASE REPORT
The citizens and the consumers. Free market, democracy and the civic society in the era of turbocapitalism
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:89-107
 
ABSTRACT
The article aims to verify the popular thesis that capitalism inevitably leads to the democratic system. In author’s opinion such an assumption is a part of the threatening postpolitical ideology. According to postpolitical ideology the decisions on the most important social problems shouldn’t be a political issue, but the concern of experts and managers acting in the name of a capitalist-liberal consensus. However, stresses the author, in the first part of the article, during two last centuries the cornerstones of democracy – that is: civic rights, gender equality, education for all, equal chances in the public sphere – weren’t a “gift” of the capitalist system but an effect of emancipatory efforts of different social groups. It is not the market but the public policy who is responsible for achieving the public welfare. In the second part of the article discusses the neoliberal ideology threats to democracy, that is: the apotheosis of consumption and the depreciation of the idea of the common good.
 
REFERENCES (37)
1.
Arrow, K.J., Debreu, G. (1954), Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, „Econometrica” nr 22.
 
2.
Banfield, E.C. (1958), The Moral Basis of a Backward Society, The Free Press, New York.
 
3.
Barber, B. (2000), Dżihad kontra McŚwiat, „Muza”, Warszawa.
 
4.
Beck, U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
5.
Cansino, C. (red.), Liberalism in Modern Times. Essays in Honour of José G. Merquior, Central European University Press, Budapeszt.
 
6.
Cliff, T. (brak daty wydania), Państwowy kapitalizm w Rosji od Stalina do Gorbaczowa, Solidarność Socjalistyczna, Warszawa.
 
7.
Dahl, R.A. (2000), O demokracji, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków.
 
8.
Dahl, R.A. (1995), Demokracja i jej krytycy, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków.
 
9.
Dahrendorf, R. (1993), Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, „Czytelnik”, Warszawa. Democracy’s Century. A Survey of Global Political Change in the 20th Century (brak daty wydania), Freedom House, New York, http://freedomhouse.org/centur....
 
10.
Fukuyama, F. (1996), Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań.
 
11.
Galbraith, J.K. (1973), Społeczeństwo dobrobytu – państwo przemysłowe, PIW, Warszawa.
 
12.
Geertz, C. (1993), The Interpretaition of Cultures, Fontana Press, New York.
 
13.
Gellner, E., Cansino, C. (red.) (1996), Liberalism in Modern Times. Essays in Honour of José G. Merquior, Central European University Press, Budapeszt.
 
14.
Hallowell, J.H. (1993), Moralne podstawy demokracji, PWN, Warszawa.
 
15.
Harrison, L.E., Huntington, S.P. (red.) (2003), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństwa, Zysk i S-ka, Poznań.
 
16.
Huntington, S.P. (1995), Trzecia fala demokratyzacji, PWN, Warszawa.
 
17.
Klosko, G. (2000), Democratic Procedures and Liberal Consensus, Oxford University Press, Oxford.
 
18.
Laclau, E., Mouffe, C. (1985), Hegemony and Socialist Strategy, Verso, London.
 
19.
Lindblom, Ch.E. (1988), Democracy and Market System, Norvegian University Press, Oslo.
 
20.
Lipset, S.M. (1998), Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, PWN, Warszawa.
 
21.
Maíz, R. (1996), On Deliberation: Rethinking Democracy as Politics Itself, (w:) Gellner, E., Cansino, C. (red.) (1996), Liberalism in Modern Times. Essays in Honour of José G. Merquior, Central European University Press, Budapeszt.
 
22.
Moore, B.Jr. (1967), Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of Modern World, Beacon Press, Boston.
 
23.
Negri, A., Hardt, M. (2005), Imperium, WAB, Warszawa.
 
24.
Putnam, R.D. (1995a), Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, „Journal of Democracy”, styczeń.
 
25.
Putnam, R.D. (1995b), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków.
 
26.
Ross, M.L. (2001), Does Oil Hinder Democracy?, „World Politics” nr 23.
 
27.
Sartori, G. (1998), Teoria demokracji, PWN, Warszawa.
 
28.
Schumpeter, J. A. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa.
 
29.
Scott-Clark, C., Levy, A. (2003), Fast Forward into Trouble, „The Guardian” z 12.06.
 
30.
Shapiro, I. (2006), Stan teorii demokracji, PWN, Warszawa.
 
31.
Shils, E. (1960), Political Development in the New States, „Comparative Studies in Society and History” nr 3.
 
32.
Shils, E. (1997), The Virtue of Civility: Selected Essays on Liberalism, Tradition, and Civil Society, Liberty Fund, Indianapolis.
 
33.
Soros, G. (1999), Kryzys światowego kapitalizmu. Zagrożenie dla społeczeństwa otwartego, „Muza”, Warszawa.
 
34.
Stiglitz, J.E. (2004), Globalizacja, PWN, Warszawa.
 
35.
Thurow, L.C. (1999), Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 
36.
Zakaria, F. (2004), The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, Norton, New York.
 
37.
Žižek, S. (2006), Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917, Korporacja Ha!art, Kraków.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top