PL EN
REVIEW
On social policy towards the elderly people
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
2
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Piotr Błędowski   

1) SGH, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; adres internetowy autora: piotr.bledowski@ sgh.waw.pl 2) IPiSS, ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;32:111-114
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top