PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Poverty lines and their implementation
 
More details
Hide details
1
Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2000;2:123-136
 
ABSTRACT
Poverty lines are basic measurements of this phenomenon both in research and in praxis of social policy. They define limits of poverty, absolute and relative. One may point to objective or quasi-objective methods referring to the level and the structure of meeting basic needs of individuals and their families as well as subjective methods, based on the opinions of respondents on these questions. The article presents the most frequently used poverty lines and points to various methodological, economic and social conditions of their application. Some contemporary problems referring to using poverty lines in Poland were also presented in relation to the level and differentiation of population incomes.
 
REFERENCES (20)
1.
Beskid, L. (1995) Postrzeganie biedy przez społeczeństwo polskie, „Polityka Społeczna”, 8.
 
2.
Beskid, L. (1996) Potoczna percepcja biedy w Polsce 1993-1995, w: Polska bieda, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa.
 
3.
Boczoń, J., W. Toczyski, A. Zielińska (1995) Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej, w: Pedagogika socjalna, pod red. T. Pilcha i I. Leparczyk, Warszawa.
 
4.
Deniszezuk, L. (1972) Z problemów badań i wykorzystywania modeli minimum konsumpcji, „Przegląd Związkowy”, 7/8.
 
5.
Deniszezuk, L. (1977) Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, IPiSS, Warszawa.
 
6.
Deniszezuk, L. (1995) Obszary ubóstwa w Polsce, w: Polska ’95. Raport o rozwoju społecznym, UNDP, Warszawa.
 
7.
Deniszezuk, L. (1995) Rozmiary i struktura ubóstwa w Polsce, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 12.
 
8.
Deniszezuk, L., B. Sajkiewicz (1996) Kategoria minimum socjalnego, w: Polska bieda, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa.
 
9.
Deniszezuk, L., B. Sajkiewicz (1996) Kategoria minimum egzystencji, w: Polska bieda, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa.
 
10.
Gudowski, J. (1990) Bezwzględne ubóstwo, w: Rozwarstwienie dochodów a rozwój gospodarczy w krajach trzeciego świata, pod red. Z. Dobrskiej, Warszawa.
 
11.
Kowalak, T. (1996) Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych, IPiSS, Warszawa.
 
12.
Orshansky, M. (1965) Counting the Poor: Another Look at the Poverty Profile, „Social Security Bulletin”, 28.
 
13.
Panek, T. (1996) Wielowymiarowa analiza sfery ubóstwa, w: Polska bieda, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa.
 
14.
Panek, T., J. Podgórski, A. Szulc (1999) Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa.
 
15.
Podgórski, J. (1994) Metody wyznaczania subiektywnej linii ubóstwa, „Wiadomości Statystyczne”, 11.
 
16.
Podgórski, J. (1996) Subiektywne linie ubóstwa, w: Polska bieda, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa.
 
17.
Rowntree, B.S. (1901) Poverty: A Study of Town Life, McMilan, London.
 
18.
Supińska, J. (1991) Dylematy polityki społecznej, Warszawa. Warunki życia gospodarstw domowych w Polsce w okresie maj-listopad 1995 r.: stan, zagrożenia, perspektywy (1996) GUS-SGH, Warszawa.
 
19.
Veit-Wilson, J. (1996) Aktualne problemy ubóstwa w krajach Europy Zachodniej, w: Polityka społeczna wobec ubóstwa, pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa.
 
20.
Wynagrodzenie godziwe - koncepcja i pomiar (1999), pod red. S. Borkowskiej, IPiSS, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top