PL EN
REVIEW
Women living in the town Łódź poverty enclaves. Poverty in the life-cycle and an inter-generation transfer
 
 
More details
Hide details
1
doktorantka Instytutu Polityki Spoïecznej UW
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:227-233
 
 
REFERENCES (1)
1.
Radochański, M. (2000). Osobowość antyspołeczna. Geneza, rozwój i obraz kliniczny. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top