PL EN
FORUM
Some remarks on social assistance in Poland in view of sociological research
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:143-148
 
 
REFERENCES (6)
1.
Piątek, K. (2001). „Instrumenty lokalnej polityki społecznej w warunkach decentralizacji”. W: G. Firlit-Fesnak (red.), Regionalne aspekty reform społecznych. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej UW.
 
2.
Piątek, K. (2008a). „Perspektywy działań aktywizujących podejmowanych przez służby społeczne na rzecz kobiet wiejskich”. W: J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
3.
Piątek, K. (2008b). „Aktywność i aktywizacja w projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej”. W: A. Karwacki, H. Kaszyński (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 
4.
Piątek, K. (2009). „Kompetencje menedżerów w pomocy społecznej jako lokalnych polityków społecznych”. W: J. Hroncova (red.) SOCIALIA 2009, Profesijne kompetencie socialnych pedagogov a socialnych pracovnikov v teorii a praxi v Slovenskej republike a v inych krajinach Europskej unie. Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela.
 
5.
Supińska, J. (red.) (1999). Polityka społeczna dziś i jutro. Opinie ekspertów. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
6.
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. (2007). Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top