PL EN
REVIEW
Józef Orczyk, Polityka Społeczna
 
More details
Hide details
1
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2006;9:183-187
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top