PL EN
REVIEW
Jeffrey D. Sachs, Koniec z nędzą
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2006;9:188-197
 
 
REFERENCES (13)
1.
Alesina, A., Easterly, W. i Matuszeski, J. (2006), Artificial States, „Working Paper” 12328, National Bureau of Economic Research, czerwiec, <http://www.nber.org/papers/w12...>.
 
2.
Balcerowicz, L. (2000), Wywiad dla PBS Commanding Heights z dnia 12 listopada 2000, <http://www.pbs.org/wgbh/comman...>.
 
3.
Dąbrowski, J. (2006), Wyznania nawróconego konserwatysty, „Świat Nauki”, wrzesień 2006, <http://www.swiatnauki.pl/pdf/r...>.
 
4.
Easterly, W. (2006), The Big Push Deja Vu, „Journal of Economic Literature”, tom 44, nr 1, marzec, <http://www.nyu.edu/fas/institu...>.
 
5.
Easterly, W. (2006a), Freedom versus Collectivism in Foreign Aid, (w:) J. Gwartney i R. Lawson, Economic Freedom of the World 2006 Annual Report, The Fraser Institute, <http://www.freetheworld.com/re...>.
 
6.
Gadomski, W. (2005), Cena szoku. 15-lecie planu Balcerowicza, Portal Gazety Wyborczej.
 
8.
ONZ (2005), Kampania Społeczna ONZ „Milenijne Cele Rozwoju: czas pomóc innym”, dział aktualności, wiadomość z 14.12.2005, <http://www.un.org.pl/rozwoj/ak...>.
 
9.
ONZ (2005), “UN Millennium Project. 2005. Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals” New York, <http://www.unmillenniumproject...>.
 
10.
PBS, Wywiady z L. Balcerowiczem, J. Stiglitzem, J. Sachsem i kilkoma innymi politykami dla PBS Commanding Heights „Up for Debate: Shock Therapy: Bolivia, Poland, Russia. Same Policies – Different Results”, <http://www.pbs.org/wgbh/comman...>.
 
11.
Sachs, J. i Gallup, J.L. (2001), The economic burden of malaria, „American Journal of Tropical Medicine and Hygiene”, tom 64, nr 1, 2.
 
12.
„Washington Post” (2005), Dział listów, J. Sachs Up From Poverty i odpowiedź W. Easterly’ego, 27 marca 2005, <http://www.washingtonpost.com/...>.
 
13.
WHO (2001), Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development, World Health Organization, <http://www3.who.int/whosis/cmh...>.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top