PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Ideology of work in post-Fordist reality. Narratives of winners of the contest “Win an internship”
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Jan Strzelecki   

Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, 02–554 Warszawa; adres elektroniczny autora: strzelecki.jan@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;26:119-133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is an attempt to reconstruct the work narratives in post-Fordist era. The study is based on content analysis of in-depth interviews with winners of the biggest internship competition in Poland (“Win an internship”). Referring to the concept of the ideology of work, author discusses the typical way of describing work-life in this group, especially: employment history, job search, a typical working day, the risk at work, career and professional future. The paper explores in particular the presence of key categories for narrative of post-Fordism – self-realization, flexibility and self-development – and shows their possible interpretations related to the concept of ideology of work. The findings show specific patterns of speaking about the work in the analyzed group as well as the elements of narratives which justify effort at work and sacrifice in personal life.
 
REFERENCES (15)
1.
Amin A. (2000), Post-Fordism: Models, fantasies and phantoms of transition, w: A. Amin (red.), Post-Fordism, Oxford, Blackwell.
 
2.
Anthony P. D. (2001), The Ideology of Work, London, Routledge.
 
3.
Atkinson P., Hamersley M. (2000), Metody badań terenowych, tłum. S. Dymczyk, Poznań, Zysk i S-ka.
 
4.
Bauman Z. (1960), Kariera: cztery szkice socjologiczne, Warszawa, Iskry.
 
5.
Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
6.
Bendix R. (2001), Work and Authority in Industry: Managerial Ideologies in the Course of Industrialization, New Brunswick, NJ, Transaction Publishers.
 
7.
Donzelot J. (1991), Pleasure in Work, w: G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (red.), The.
 
8.
Foucault Effect. Studies in Govermentality, Chicago, IL, University of Chicago Press.
 
9.
Dunn E. (2008), Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, tłum. P. Sadura, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
10.
Gardawski J. (red.) (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
11.
Gdula M., Sadura P. (red.) (2012), Style życia i porządek klasowy w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
12.
Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Jasiecki K. (2013), Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.
 
14.
Marody M., Lewicki M. (2010), Przemiany ideologii pracy, w: J. Kochanowicz, M. Marody (red.), Kultura i gospodarka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
15.
Strzelecki J. (2012), Postfordowska narracja o pracy i jej klasowe odmiany, w: M. Gdula, P. Sadura (red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top