PL EN
CASE REPORT
Where is the social policy heading toward?
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-02
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2011;16:15-37
 
ABSTRACT
This article aims to characterize main features of the Polish social policy model developing in the period of transformation from socialism into democracy and market economy, as well as to identify main examples of path-dependency and path-departure in its evolution. I am of the opinion that subsidiary economy like the Polish one cannot provide a solid ground for any of the main social policy regimes (liberal, conservative or socialdemocratic) functioning in the highly developed countries, and that similarities with these regimes remain to be rather superficial. It certainly is still model in the making, but its dual character (paternalistic and market-oriented) is already clearly visible. Therefore, I classify the present social policy model as paternalistic-market hybrid, stressing its profound inconsistency
 
REFERENCES (46)
1.
Castles, F. G., Obinger, H. (2008) Worlds, Families, Regimes: Country Clusters in European and OECD Area, „West European Politics” 31(1), s. 321–344.
 
2.
CBOS (2000) Ocena polskiej demokracji, BS/123//2000, Komunikat nr 2380, Warszawa: CBOS.
 
3.
CBOS (2009 a) Polacy wierzą w gospodarkę rynkową, BS/41/2009, Warszawa: CBOS.
 
4.
CBOS (2009 b) Elektoraty głównych partii politycznych, BS/138//2009, Komunikat nr 4203, Warszawa: CBOS.
 
5.
CBOS (2009 c) Opinie o polityce zdrowotnej, BS/55/2009, Warszawa: CBOS.
 
6.
CBOS (2009 d) Wydatki rodziców na edukację dzieci w nowym roku szkolnym, BS/45/2009, Warszawa: CBOS.
 
7.
Cerami, A. (2006) Social Policy in Central and Eastern Europe. The Emergence of a New European Welfare Regime, Berlin: LIT Verlag.
 
8.
Cerami, A., Vanhuysse, P. (red.) (2009) Post-Communist Welfare Pathways, Houndmills: Palgrave Macmillan.
 
9.
Chodyra, P., Leś, E., Ołdak, M. (red.) (2008) Obszary gospodarki społecznej. Doświadczenia Partnerstwa na rzecz rozwoju. Tu jest praca, Warszawa.
 
10.
Cook, L. J. (2010) Eastern Europe and Russia, w: Castles, F. et alia (red.) The Oxford Handbook of the Welfare State, s. 671–686, Oxford: Oxford University Press.
 
11.
Czapiński, J. (2004) Adaptacja Polaków do zmiany społecznej: dla kogo III Rzeczpospolita okazała się matką, dla kogo zaś macochą, w: Rymsza, M. (red.) Reformy społeczne. Bilans dekady, s. 223–260, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
12.
Czapiński, J. Panek, T. (red.) Diagnoza społeczna 2007 Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Marketingu Społecznego.
 
13.
Dobroczynność w Polsce (2010) Warszawa: CBOS , BS 15/2010.
 
14.
Deacon, B. (1993) Developments in East-European social policy, w: Jones, C. (red.) New perspectives on the welfare state in Europe, s.177–197, London, New York: Routlege.
 
15.
Dekada polskiej polityki społecznej (2000), Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
16.
Esping-Andersen, G. (1990) The three worlds of welfare capitalism, London: Polity Press.
 
17.
Esping-Andersen, G. (red.) (1996) Welfare States In Transition, London, Thousand Oaks, CA, New Delhi: Sage.
 
18.
Ferge, Z. (1992) Social policy regimes and social structure. Hypotheses about the prospects of social policy in central-eastern Europe, w: Ferge, Z., Kolberg, J. E. (red.) Social Policy in a Changing Europe, pp. 195–222, Boulder, California: Campus and Westwiev.
 
19.
Gans Morse, J., Orenstein, M. A. (2007) East-Central European Welfare Regimes, Working Paper, Berkeley: University of California, Department of Political Science.
 
20.
Grewiński, M. (2009) Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWWP i Dom Wydawniczy Elipsa.
 
21.
GUS (2009) Dochody i warunki życia ludności. Raport z badania EU SILC z 2007 i 2008, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
22.
GUS (2010) Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia — EU SILC 2008, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
23.
Golinowska, S., Hengstenberg, P., Żukowski, M. (red.) (2009) Diversity and Commonality in European Policies: The Forging of a European Social Model, Warsaw: Friedrich Ebert Stiftung i Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
24.
Golinowska, S. (2009) The national model of the welfare state in Poland, w: Golinowska, S., Hengstenberg, P., Zukowski, M. (red.) (2009) Diversity and Commonality in European Policies: The Forging of a European Social Model, Warsaw: Friedrich Ebert Stiftung i Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 213–260.
 
25.
Gough, I. (2000) Welfare regimes in East Asia and Europe: Comparisons and Lessons, referat na Annual Work Bank Conference on Development Economics Europe 2000 (Czerwiec), Paris.
 
26.
Haggard, S., Kaufman, R. (2008) Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe, Princeton: Princeton University Press. Human Development Report 2010, UNDP, Houndmills: Palgrave Macmillan.
 
27.
Inglot, T. (2008) Welfare States in East Central Europe, 1919–2004, Cambridge: Cambridge University Press.
 
28.
Kamerman, S., Kahn, A. (1978) Family Policy: Government and Families in Fourteen.
 
29.
Countries, New York: Columbia University Press.
 
30.
Kowalik, T. (2009) www.POLSKA TRANSFORMACJA.pl, Warszawa: Muza.
 
31.
Księżopolski, M. (1993) Kryzys systemu socjalistycznych gwarancji w polityce społecznej, w: Księżopolski, M., Supińska, J. (red.) Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji, Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta.
 
32.
Księżopolski, M. (2004) Co dalej z polityką społeczną w Polsce, w: Rymsza, M. (red.) Reformy społeczne. Bilans dekady, s.193–222, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
33.
Księżopolski, M. (2007) Europejski model socjalny, w: Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (red.) Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: PWN.
 
34.
MPIPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Raporty miesięczne 2000–2009, Departament Rynku Pracy, Warszawa: MPIPS.
 
35.
OECD Employment and Labour Market Statistics (database) (2010 a) Paris: OECD.
 
36.
OECD Employment Outlook (2010 b), Paris: OECD.
 
37.
OECD Society at a glance (2010 c), Paris: OECD.
 
38.
Offe, C. (2009) Epilogue: Lessons Learnt and Open Questions, w: Cerami, A., Vanhuysse, P. (red.) Post-Communist Welfare Pathways, pp. 237–247, Houndmills: Palgrave Macmillan.
 
39.
Potucek, M. (1994) Can dying state paternalism give birth to social citizenship? Reflections on emerging social policies in Central and eastern Europe, referat na 3 Prague International.
 
40.
Workshop on Social Responses to Transformation in East-Central Europe, Prague: Central European University.
 
41.
Rymsza, M. (2004) Reformy społeczne lat dziewięćdziesiątych: próba podsumowania, w: Rymsza, M. (red.) Reformy społeczne. Bilans dekady, s.223–260, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
42.
Szumlicz, T. (2007 a) Stosunek do instytucji finansowych, w: Diagnoza społeczna 2007 Warunki i jakość życia Polaków, Czapiński, J., Panek, T. (red.), Warszawa: Rada Marketingu Społecznego.
 
43.
Szumlicz, T. (2007 b) Zabezpieczenie emerytalne, w: Diagnoza społeczna 2007 Warunki i jakość życia Polaków, w: Czapiński, J., Panek, T. (red.), Warszawa: Rada Marketingu Społecznego.
 
44.
Szylko-Skoczny, M. (2004) Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa: Instytut Polityki Społecznej UW i Aspra-JR.
 
45.
Titmuss, R. (1974) Social Policy. An Introduction, London: Allen & Unwin.
 
46.
TransMonee 2010 Database, UNICEF Regional Office for CEE/CIS.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top