REVIEW
W. Warzywoda-Kruszyńska, (To live) at the margin of a city
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication date: 2020-06-08
 
Problemy Polityki Społecznej 2001;3:213–219
 
ISSN:1640-1808