FORUM
Relationship between social goals and economic goals: Witold Nieciuński, Reconcilation of social with economic goals and social system solutions
 
More details
Hide details
1
Emerytowany profesor Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Publication date: 2020-06-05
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:218–226
 
ISSN:1640-1808