Introduction. Research orientations in social policy
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Publication date: 2020-06-01
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;22:11–22
 
ISSN:1640-1808