REVIEW
Józef Orczyk, Polityka Społeczna
 
More details
Hide details
1
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Publication date: 2020-06-05
 
Problemy Polityki Społecznej 2006;9:183–187
 
ISSN:1640-1808