FORUM
What social assistance?
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Spoïecznej, Uniwersytet Warszawski
2
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski
Publication date: 2020-06-03
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:125–127
 
ISSN:1640-1808