OTHER
„Economie et Statistique” 2000 7/8
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2001;3:248–255
 
ISSN:1640-1808