REVIEW
B. Włodarczyk, Z. Poździoch: Health care systems. An outline of the problematique
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Publication date: 2020-06-08
 
Problemy Polityki Społecznej 2001;3:195–198
 
ISSN:1640-1808