REVIEW
Barometr społeczno-ekonomiczny 1999. Polska przed nowymi problemami; Barometr społeczno-ekonomiczny 2000. Polska przed nowymi wyborami; Barometr społeczno-ekonomiczny 2001-2003. Polska po przejściach, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, WFiS UW
Publication date: 2020-06-05
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;6:187–195
 
ISSN:1640-1808