CASE REPORT
Active ageing and the intergenerational solidarity in the international debate
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Publication date: 2020-06-01
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;17:15–28
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (10)
1.
Anioł, W. (1983) Polityka społeczna w działalności ONZ, IPiSS, Warszawa.
 
2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.246 z 23.09.2011.
 
3.
Deklaracja i Program Działań Światowego Szczytu Rozwoju Społecznego: Światowy Szczyt Rozwoju Społecznego Kopenhaga, 6–12 marca 1995 (1997) IPiSS, Warszawa.
 
4.
Rapport de l’Assemblée Mondiale sur le Vieillissement (1982) United Nations, New York.
 
5.
Rapport de la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement (2002) United Nations, New York.
 
6.
Regional Implementation Strategy of the Madrid International Plan of Action on Ageing 2002 (2002) UNECE, Berlin (dokument dostępny na: www.unece.org/pau/age/welcome).
 
7.
Szatur-Jaworska, B. (2002) Światowe Zgromadzenia w sprawie Starzenia się, w: „Gerontologia Polska” nr 10 (2)/2002, s. 69–74.
 
8.
Szatur-Jaworska, B. (2003) Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku — prezentacja koncepcji, w: „Praca Socjalna”, nr 2/2003 (wydanie specjalne), s. 24–35.
 
9.
Vieillir en restant actif. Cadre d’orientation (2002) OMS, Géneve.
 
10.
World Population Ageing 1950–2050 (2002) United Nations, New York.
 
ISSN:1640-1808