PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Differentiation of poverty in Poland: qualitative research studies perspective
 
More details
Hide details
1
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2002;4:119-132
 
ABSTRACT
The article presents differentiation of poverty in Poland in micro-perspective of family and household. In this approach the role of gender and age as differentiating factors is clearly visible. Poverty of women means in the context of family and household more obligations and responsibilities and less time. Poverty of men expresses itself in active strategies, such as looking for a job, working hard etc. on one side and in the passivity, resignation and alcohol abuse, on the other. Poverty of children and young people consists of different forms of deprivation and the danger of inheritance of the low level of the satisfaction of needs. Poverty of old people translates very often into helping the younger generations. Qualitative research studies concentrated on family and household uncover unknown dimensions of poverty in Poland.
 
REFERENCES (37)
1.
Czekanowski, P. (2002): Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, w: B. Synak, (red.) Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 
2.
Daly, M. (1989): Women and Poverty, Dublin: Attic Press.
 
3.
Domański, H. (2002): Co wiadomo na temat nierówności płci, „Res Publica Nowa”, czerwiec.
 
4.
Elam, G., J. Richtie, A. Hulusi (2000): Eking Out an Income: Low Income Households and Their Use of Supplementary Resource, w: J. Bradshaw, R. Sainsbury (eds.) Experiencing Poverty, Aldershot: Ashgate.
 
5.
Glendinning, C., J. Millar (eds.) [1992]: Women and Poverty in Britain the 1990s. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
 
6.
Golczyńska-Grondas, A. (1999): Transformacja, degradacja czy kryzys tożsamości, w: W. Warzywoda-Kruszyńska (red.) (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, Łódź, IS UŁ.
 
7.
Golczyńska-Grondas, A. (2001): Praca w biografiach mężczyzn z łódzkich enklaw biedy, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
 
8.
Golinowska, S. (2002): „Ubóstwo w Polsce. Badania, miary i programy jego zwalczania”, referat przedstawiony na konferencji „Walka z wykluczeniem społecznym”, lipiec.
 
9.
Goode, J., C. Callender, R. Lister (1998): Purse or Wallet? Gender Inequalities and Income Distribution Within Families on Benefits, London: Policy Studies Institute.
 
10.
Gordon, David (2000): The Scientific Measurement of Poverty: Recent Theoretical Advances, w: Bradshaw, J., R. Sainsbury (eds.) Researching Poverty, Aldershot: Ashgate.
 
11.
Graham, H. (1992): Budgeting for Health: Mothers in Low-income Families, w: C. Glendinning, J. Millar (eds.) Women and Poverty in Britain the 1990s. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
 
12.
Grotowska-Leder, J. (1995): Sytuacja kobiet łódzkich - problem feminizacji biedy, w: D. Zalewska (red.) Poverty, Social Resourcefulness, Social Change, Wrocław: IS UWr.
 
13.
Grotowska-Leder, J. (2002): „Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass” (maszynopis).
 
14.
Kempson, E., A. Brynson, K. Rowlingson (1994): Hard Times? How Poor Families Make Ends Meet, London: Policy Studies Institute.
 
15.
Korzeniewska, K. (2002): Biedni (i) emeryci: o ekonomicznej zależności biednych rodzin od pomocy z zewnątrz i o „underclass po polsku”, w: K. Korzeniewska, E. Tarkowska (red.) Lata tłuste, lata chude... Spojrzenia na biedą w społecznościach lokalnych, Warszawa, Wyd. IFiS PAN.
 
16.
Korzeniewska, K., E. Tarkowska (red.) [2002]: Lata tłuste, lata chude... Spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych, Warszawa, Wyd. IFiS PAN.
 
17.
Laskowska-Otwinowska, J. (2000): Człowiek stary w ubogiej rodzinie polskiej wsi współczesnej, w: E. Tarkowska (red.) Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Warszawa: Typografika.
 
18.
Lister, R. (1995): Women in Poverty, w: K. Funken, P. Cooper (eds.) Old and New Poverty. The Challenge for Reform4 London: Rivers Oram Press.
 
19.
Nowak, W. (2001): Było tysiąc królików, „Gazeta Wyborcza”, 10-11 marca.
 
20.
Olczyk, E. (1999): Strach przed biedą, „Rzeczpospolita”, 27 sierpnia.
 
21.
Pahl, J. (1989): Money and Marriage, London: Macmillan.
 
22.
Pahl, J. (1995): His money, her money. Recent research on financial organization in marriage, „Journal of Economic Psychology”, 16.
 
23.
Palska, H. (2000): Ludzie „w opiece”. Przyjmowanie darów i zaciąganie długów jako element stylu życia ubogich, w: E. Tarkowska (red.) Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Warszawa: Typografika.
 
24.
Parker, G. (1992): Making ends meet: women, credit and debt, w: Glendinning, C., J. Millar (eds.) Women and Poverty in Britain the 1990s., Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
 
25.
Potoczna, M. (1999): Doświadczenia biograficzne biednych kobiet, w: W. Warzywoda-Kruszyńska (red.) (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, Łódź, IS UŁ.
 
26.
Reszke, I. (2001): Uwarunkowania feminizacji biedy w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
 
27.
Roker, D., J. Coleman (2000): 'The Invisible Poor’: Young People Growing Up in Family Poverty, w: J. Bradshaw, R. Sainsbury (eds.) Experiencing Poverty, Ashgate: Aidershot.
 
28.
Rutkowski, J.J. (1998): Welfare and the Labor Market in Poland. Social Policy during Economic Transition, Washington, D.C.: The World Bank.
 
29.
Rymsza, M. (red.) (2001): Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Warszawa: ISP.
 
30.
Stitt, S. (1994): Poverty and Poor Relief: Concepts and Reality, Aldershot: Avebury.
 
31.
Synak, B. (red.) (2002): Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 
32.
Tarkowska, E. (2001): Underclass Without Ethnicity: Poverty of Polish Women and State Farm Laborers, w: R. J. Emigh, I. Szelenyi (eds.) Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, Westport, Conn.: Praeger.
 
33.
Tarkowska, Elżbieta (red.) [2000]: Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Warszawa: Typografika.
 
34.
Warzywoda-Kruszyńska, W. (1999): Kwestia ubóstwa dzieci (na przykładzie Łodzi), „Problemy polityki społecznej”, nr I.
 
35.
Warzywoda-Kruszyńska, W., J. Grotowska-Leder (1996): Wielkomiejska bieda w okresie transformacji (zasiłkobiorcy pomocy społecznej), Łódź: IS UŁ.
 
36.
Wilson, G. (1987): Money: Patterns of Responsibility and Irresponsibility in Marriage, w: J. Brannen, G. Wilson, Give and Take in Families. Studies in Resources Distribution, London: Allen & Unwin.
 
37.
Zalewska, D. (1997): Ubóstwo. Teorie, badania, Wroclaw: UWr.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top