PL EN
CASE REPORT
Poverty of women in Poland after 1989
 
More details
Hide details
1
Socjolog, filozof, dziennikarz Telewizji Polskiej
 
 
Publication date: 2020-06-02
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2011;15:65-82
 
ABSTRACT
The 1989 brought the rise of poverty in Poland. Negative changes have affected women in particular. The text examines causes of increasing poverty of women in the past two decades. The author points out mechanisms that lead to the strengthening and reproduction of discrimination against women in many areas of social life. In conclusions he outlines possible solutions, introduction of which could reduce poverty and social exclusion of women.
 
REFERENCES (43)
1.
Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2010. (2009). Warszawa: GUS.
 
2.
Balcerzak-Paradowska, B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
3.
Balcerzak-Paradowska, B., S. Golinowska. (red.) [2009]. Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
4.
Broda-Wysocki, P. (red.) [2007]. Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
5.
Charkiewicz, E., A. Zachorowska Mazurkiewicz. (red.) [2010]. Ekonomia opieki. Warszawa.
 
6.
Domański, H. (2002). Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
7.
European Union Labour Force Survey — Annual results 2009. (2010). Eurostat.
 
8.
Four-year-olds in education. (2010). Eurostat.
 
9.
Gawlicz, K., M. Starnawski. (2009). Raport z badań lokalnych w ramach projektu Think Tanku Feministycznego Kobiety i ubóstwo czy ktoś nas słyszy? Świętokrzyskie, http://www.ekologiasztuka.pl/p....
 
10.
Gawlicz, K., M. Starnawski. (2009). Raport z badań lokalnych w ramach projektu Think Tanku Feministycznego Kobiety i ubóstwo czy ktoś nas słyszy?. Wałbrzych, http://www.ekologiasztuka.pl/p....
 
11.
Gawrycka, M., J. Wasilczuk, P. Zwiech. (2010). Szklany sufit i ruchome schody — kobiety na rynku pracy. Warszawa: CeDeWu.
 
12.
Geske Dijkstra, A., J. Plantega. (red.) [2002]. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
13.
Golinowska, S. (1994). Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. Warszawa: PWN.
 
14.
Golinowska, S. (red.) [2007]. Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
15.
Golinowska, S., A. Ruzik, B. Pieliński, J. Gandziarowska. (2007). Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie. Strategie wobec pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
16.
In 2006, gross expenditure on social protection accounted for 26.9% of GDP in the EU-27 (2009). Eurostat.
 
17.
Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2007 (2008). Warszawa: Sedlak & Sedlak.
 
18.
Kobiety w Polsce. (2008). Warszawa: GUS.
 
19.
Kotowska, I.E. (red.) [2009]. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce. Warszawa: SCHOLAR.
 
20.
Kotowska, I.E., U. Sztanderska, I. Wóycicka. (2007). Między domem a pracą — rekomendacje, http://ez1.ibngr.pl/index.php/....
 
21.
Księżopolski, M. (2000). Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych. Katowice: „Śląsk”.
 
22.
Kubisa, J. (2009). Komentarz na temat kampanii Fundacji Mama Chłopaki nie płacą, www.fundacjamama.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=71.
 
23.
Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności. II kwartał 2010. (2010). Warszawa: GUS.
 
24.
Kwartalna informacja o rynku pracy. II kwartał 2010. (2010). Warszawa: GUS.
 
25.
Labour Market Latest Trends — 1st quarter 2009 data. (2009). Eurostat.
 
26.
Majmurek, J., P. Szumlewicz. (2010). PRL bez uprzedzeń. Warszawa: Książka i Prasa.
 
27.
Majmurek, J., P. Szumlewicz. (2009). Stracone szanse? Bilans transformacji 1989–2009. Warszawa: Difin..
 
28.
Mendez-Drozd, M. (2005). Opinia EKES dotycząca ubóstwa kobiet w Europie (wrzesień 2005), www.ngo.pl.
 
29.
Nieopłacana praca domowa — jak ją traktować żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa. (2006).Warszawa: Instytut Spraw Obywatelskich.
 
30.
Ostrowska, A. (2009). Zróżnicowanie społeczne a zdrowie. Wyniki badań warszawskich. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
31.
Pension at a Glance 2009. (2009). OECD.
 
32.
Platforma Pekińska. (2000). ONZ.
 
33.
Potoczna, M., W. Warzywoda-Kruszyńska. (2009). Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
34.
Przejście z pracy na emeryturę (2007). Warszawa: GUS.
 
35.
Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1981. (1981). Warszawa: GUS.
 
36.
Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2009. (2009).Warszawa: GUS.
 
37.
Rogut, A., S. Roszkowska. (2007). „Rozkład płac i kapitału ludzkiego w Polsce”. Gospodarka Narodowa, nr 11-12.
 
38.
Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 roku. (2007). Warszawa: GUS.
 
39.
Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. (2009). Warszawa: GUS.
 
40.
Tarkowska, E. (red.) [2002]. Przeciw biedzie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
41.
Tax revenue in the European Union. (2010). Eurostat.
 
42.
Zatrudnienie w Polsce 2006. (2007). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
43.
79 million EU citizens were at-risk-of-poverty in 2007, of whom 32 million were also materially deprived. (2009). Eurostat.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top