PL EN
CASE REPORT
Situation of older immigrants in Europe — on the example of refugees and resettlers-repatriates in Poland and in Germany
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;18:89-105
 
ABSTRACT
In the article was described a situation of older immigrants in Poland and Germany — on the example of refugees and resettlers-repatriates. Then was characterised legal conditioning regulating the process of immigration of these persons and legal conditioning stay to territory both countries. Moreover was described financial circumstances and adaptation problems of this groups of immigrants. Also were assessed possibilities for improvement of their situation in the future.
 
REFERENCES (21)
1.
Elrick, J., Frelak, J., Hut, P. (2006) Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie; Polen und Deutschland gegenuber Iren Diasporas im Osten, ISP, Warszawa.
 
2.
Ząbek, M., Łodziński, S. (2008) Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, PAH, IEiAK UW, Warszawa.
 
3.
Hut, P. (2007) Doświadczenia życiowe przed przybyciem do Polski osób ubiegających się o status uchodźcy, IPS UW, Warszawa.
 
4.
Hut, P. (2002) Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992–2000, IPS UW, Warszawa.
 
5.
Население СССР 1987; Статистический сборник., Финансы и Статистика, Москва 1988.
 
6.
Население СССР; По данным всесоюзной переписи населения 1989 г., Финансы и Статистика, Москва 1990.
 
7.
Stola, D. (2010) Kraj bez wyjścia. Migracje z Polski 1949–1989, IPN i ISP PAN, Warszawa.
 
8.
Góralski, W. M. [red.] (2005), Transfer, obywatelstwo, majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. Studia i dokumenty, PISM, Warszawa.
 
9.
Uchodźcy świata. 50 lat pomocy humanitarnej, UNHCR 2000.
 
10.
Global Appeal 2004. UNHCR Fundraising Reports, 31 December 2003.
 
11.
UNHCR Global Report, Europe, Central Europe; Subregional overview.
 
12.
Żygulski, K. (1962) Repatrianci na Ziemiach Zachodnich. Studium socjologiczne, IZ Poznań.
 
13.
Bartz, B. (1995) Emigranci z Europy Wschodniej i ich integracja jako wyzwanie dla polityki społecznej RFN, Tarnobrzeg.
 
14.
Bogusławski, F. (2005) Z kazachskich stepów do Sejmu RP, Warszawa.
 
15.
Łotocki, Ł. (2008) Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, IPS UW, Warszawa.
 
16.
Ritter, L. (2009) Ormiańskie losy. Historia i przyszłość diaspory, Armenian, Warszawa.
 
17.
Janda, A., Leitner, N., Vogl, M. (2008) Chechens In the European Union, Austrian Integration Fund, Vienna.
 
18.
Wierzbicki, A. (2011) Rosja; etniczność i polityka, INP UW, Warszawa.
 
19.
Wierzbicki, A. (2008) Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, INP UW, Warszawa.
 
20.
Open Society Institute NY (1998) Kazakstan. Forced Migration and Nation Building, NY.
 
21.
Hut, P. (2011) Współczesne przesiedlenia do Polski — uwarunkowania prawne i proponowane zmiany dotyczące repatriacji, w: „Polityka Społeczna” 4/2011.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top