PL EN
CASE REPORT
Social attitude towards the disabled persons
 
More details
Hide details
1
Zakład Polityki Społecznej Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2000;2:89-99
 
ABSTRACT
In the field of disability research the current debate centres on the ‘sodal model of disability’. The sodal model of disability defines disability as the sodal oppression experienced by people with physical and intellectual impairments. The main theme summarised in this article is that, among the many factors affecting disabilities, probably the most important are the beliefs and attitudes toward disabled persons. Numerous studies show that such beliefs and attitudes are often negative and based on stereotypes. These stereotyped beliefs can be used to justify discrimination or even violence against people with disability. It is contended that attitudes develop and change in the sodal environment. There is a need of modifying the sodal environment, and sodal policy can play an important role in transforming negative attitudes in the positive direction.
 
REFERENCES (25)
1.
Aronson, E. (1995) Człowiek - istota społeczna, Warszawa: PWN.
 
2.
Barnes, C. (1997) Wizerunki niepełnosprawności i media. Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
 
3.
Błeszyńska, K. (1996) Niepełnosprawność jako czynnik kształtujący usytuowanie jednostki w życiu zbiorowości społecznej, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, 2 (148).
 
4.
Gałkowski, T. (1997) Wokół definicji pojęcia „osoba niepełnosprawna" - doświadczenia europejskie, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, 3 (153).
 
5.
Gustavsson, A., E. Zakrzewska-Manterys (red.) (1997) Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 
6.
http://www..disabilitynet.co.u...: The Social Model O f Disability, in: The Disability Discrimination Act. Policy and Practice Guide for Local Government by Disabled People.
 
7.
Kirsten, J. (1997) Stereotypy i uprzedzenia dotyczące osób niepełnosprawnych, w: „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, 4 (154).
 
8.
Kowalak, T. (1988) Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa: IPS, Wydawnictwo „Elipsa”.
 
9.
Larkowa, H. (1987) Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne, Warszawa: PWN.
 
10.
Madarz, A. (1999) Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
11.
Macrae, C.N., Stanger, Ch., Hewstone, M. (1999) Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk: GWP.
 
12.
Majewski, T. (1997) Status społeczny i prawny osób niepełnosprawnych, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, 1 (151).
 
13.
Majewski, T. (1998) Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń -problemy i nowe propozycje, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, 1 (155).
 
14.
Mądrzycki, T. (1986) Deformacje w spostrzeganiu ludzi, Warszawa: PWN.
 
15.
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. (1994), Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.
 
16.
Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Warszawa. (1998) Społeczny model niepełnosprawności, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, 1 (155).
 
17.
Ostrowska, A. (1997) Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych, w: Upośledzenie w społecznym zwierciadle (Praca zbiorowa pod red. A. Gustavssona i E. Zakrzewskiej-Manterys), Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 
18.
Ostrowska, A., J. Sikorska, Z. Sufin (1994) Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa: IFiS PAN.
 
19.
Sękowski, A. (1999) Postawy wobec osób niepełnosprawnych, „Psychologia Wychowawcza”, 3.
 
20.
Sokołowska, M., A. Rychard (red.) (1983) Studia z socjologii niepełnej sprawności, Warszawa: PAN Komitet Rehabilitacji i Adaptacji Człowieka.
 
21.
Stephan, W.G., C.W Stephan (1999) Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk: GWP.
 
22.
Wdórka, B., J. Wdórka (1996) Choroby psychiczne - społeczny stereotyp i dystans. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS.
 
23.
Wdórka, B., J. Wdórka (2000) Choroby psychiczne - społeczny stereotyp i dystans. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS.
 
24.
Wright, B.A. (1983) Physical Disability: A Psychosocial Approach, New York: Harper and Row.
 
25.
Yuker, H.E. (1994) Variables that influence attitudes toward people with disabilities, „Journal of Sodal Behaviour and Personality”, 9.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top