PL EN
OTHER
Social validity of housing and settlement thought of Adam Andrzejewski
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa
 
2
Institute of Social Economy, Collegium of Socio-Economics Warsaw School of Economics
 
 
Publication date: 2020-05-19
 
 
Corresponding author
Maciej Cesarski   

Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa. Adres elektroniczny autora: mcesars@sgh.waw.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;43:15-21
 
 
REFERENCES (18)
1.
Andrzejewski, A. (1938). Szklane domy i rzeczywistość. Naród i Państwo, nr 41–42 s. 9–10.
 
2.
Andrzejewski, A. (1974). Infrastruktura społeczna, jej rola i miejsce w układzie osadniczym. W: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno-ekonomicznym rozwoju kraju. (138–150). Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
 
3.
Andrzejewski, A. (1977). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1918–1974. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
4.
Andrzejewski, A. (1979a). Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej. W: A. Rajkiewicz (red.), Polityka społeczna. (257–261). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
Andrzejewski, A. (1979b). Związki infrastruktury społecznej z rozwojem i rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej. W: Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971–1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981–1985. (25–38). Gdańsk: KPPiPS PAN–INP UG.
 
6.
Andrzejewski, A. (1987). Polityka mieszkaniowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
7.
Andrzejewski, A. (1991). Procesy urbanizacyjne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Raport końcowy III ekspertyzy KPZK PAN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
8.
Andrzejewski, A., Cesarski, M., Majchrzak, M., Matuszewski, J., Stasiak, A. (1997). Kierunki badań nad mieszkalnictwem i osadnictwem w latach 1953–1992. W: A. Zalewski (red.), Samorząd terytorialny i mieszkalnictwo w badaniach naukowych i dydaktyce SGH 1906–1995. (82–106). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
9.
Cesarski, M. (2012). Odsłonięcie tablicy upamiętniającej profesora Adama Andrzejewskiego (1914–1998). Gazeta SGH, nr 8/12, s. 26–28.
 
10.
Cesarski, M. (2013). Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
11.
Chmielewski, J. i in. (red.) (1976). Księga dla uczczenia pamięci Jana Reychmana (1910–1975) = Mémorial Jan Reychman (1910–1975). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Dzieło Profesora Adama Andrzejewskiego. Wspomnienia wychowanków i współpracowników (2002). Warszawa: Ośrodek Informacji KU Filar.
 
13.
Goryński, J. (1985). Prace i pasje Adama Andrzejewskiego. Kronika Warszawy, nr 3–4, s. 9–15.
 
14.
Siły na zamiary. O założeniach polityki mieszkaniowej państwa z prof. Adamem Andrzejewskim rozmawia Teresa Górnicka (1993). Polityka, nr 3 (23), s. I i IV.
 
15.
Stasiak, A., Cesarski, M. (red.) (2001). Profesor Adam Andrzejewski (1914–1998) i jego dzieło (Procesy mieszkaniowe, urbanizacyjne i społeczne). Wybór pism. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 
16.
Stopczyński, W. (2016). W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie „Petu”. Relacje, wspomnienia, polemiki. Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej.
 
17.
Wańkowicz, M. (1938). Nie mów „COP”. Naród i Państwo, nr 47–48, s. 10.
 
18.
Żeromski, S. (1980). Przedwiośnie. Warszawa: Czytelnik.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top