PL EN
Year of Janusz Korczak, Socio-pedagogical challenges, expectations and activities
 
More details
Hide details
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
 
Publication date: 2020-06-15
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;19:11-24
 
ABSTRACT
The Year of Janusz Korczak was established in 2012, 70 years since his tragic death in the Nazi extermination camp at Treblinka, and 100 years after the opening of his first Orphanage. The idea was born in social movements, found support of the highest Polish authorities and the International Korczak Committee. The Commisioner for Human Rights of the Council of Europe offered Poland the cooperation in promoting Korczak’s message all over Europe. Korczak is remembered today primarily for his contributions to education as a great authority in custodial pedagogy, a social activist and an accomplished author writing for children and adult readers. The present Ombudsman for Children called Korczak the first informal Ombudsman for Children. Janusz Korczak outlined the Declaration of Child’s Rights comprising a long list of rights, among them rights to respect, to love, and even the right to die prematurely; the rights to speak and to be listened, to be appreciated for what he/she is, the right to desire, to claim, to ask. The Korczak declaration was created long before such document was drawn up by the Geneva Convention.
 
REFERENCES (25)
1.
Balcerek M. (1986). Prawa dziecka. Warszawa: PWN.
 
2.
Bińczycka J. (2009). Spotkania z Korczakiem. Olsztyn: Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.
 
3.
Falkowska M. (1989). Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
4.
Falkowska M., wyb., (1983). Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
5.
Hertz A. (1991). Wspomnienia starego człowieka. Warszawa: PIW.
 
6.
Jakubowski M. (1996). Janusz Korczak i jego dokonania. Częstochowa: Wydawnictwo WSP Częstochowa.
 
7.
Jarosz E. (2012). „Korczakowskie dziedzictwo — współczesna koncepcja uczestnictwa społecznego dzieci”. Referat wygłoszony 5 marca 2012 roku podczas konferencji „Janusz Korczak — wielki człowiek i pedagog”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
8.
Kamińska A. (2011). Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Lévinasa i praktyka Janusza Korczaka. Kraków: Instytut Wydawniczy „Maximum”.
 
9.
Kirchner H., red. (1997). Janusz Korczak — pisarz, wychowawca, myśliciel. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich.
 
10.
Korczak J. (1957-1958). Wybór pism, t. 1–4. Wybór Igor Neverly. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
11.
Korczak J. (1978-1984). Pisma wybrane, t. 1–4. Wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
12.
Korczak J. (2002). Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku. Opracowała Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 
13.
Korczak J. (1992-2008). Dzieła, t. 1–14 (t. 15–16 w opracowaniu). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich.
 
14.
Korczak J. (2003). Dzieła, t. 11: Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich.
 
15.
Korczak J. i Falska M. (2007). Wspomnienia z maleńkości. Dzieci Naszego Domu w Pruszkowie, w: Falska M., Nasz Dom. Zrozumieć, porozumieć się, poznać. Wybór i opracowanie Marta Ciesielska, Barbara Puszkin. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum.
 
16.
Lewin A., red. (1988). Janusz Korczak. Bibliografia Polska 1943-1987. Henitzberg: Agentur Dieck.
 
17.
Lewin A. (1999). Korczak znany i nieznany. Warszawa: Wydawnictwo WSP ZNP.
 
18.
Mortkowicz-Olczakowa H. (1978). Janusz Korczak. Warszawa: Czytelnik.
 
19.
Olczak-Ronikier J. (1996). Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 
20.
Weil S. (1996). Świadomość nadprzyrodzona. Warszawa: PAX.
 
21.
Tarnowski J. (1990). Janusz Korczak dzisiaj. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 
22.
Theiss W. (1978). Janusz Korczak: portret polityczny. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 3.
 
23.
Wołoszyn S. (1978). Korczak. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
24.
Zadrożyńska M. (1988). Powtarzać czas porodu. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.
 
25.
Zinecker J. (2004). Konkurrierende Modelle von Kindheit in der Moderne — mögliche Konsequenzen für das Selbstverständnis von Kindheits- und Sozialisationsforschung, w: D. Geulen i Veith (red.), Sozialisationstheorie interdisziplinär. Stuttgart: Lucius & Lucius.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top