PL EN
REVIEW
K. Frysztacki, Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych, K. Kraus, T. Geisen, K. Piątek (red), Państwo socjalne w Europie, J. Wiśniewski, Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993–2003, B. Chorągwicka, Droga do Europy – hiszpańskie zmagania z bezrobociem
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej
 
 
Publication date: 2020-06-07
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:223-227
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top