PL EN
CASE REPORT
Some questions on the wage theory
 
More details
Hide details
1
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2009;12:103-120
 
ABSTRACT
The article presents the issue of wages and discusses the modern theory of wages. It refers to the problems of defi ning wages, of determining and measuring the value of work and of the wage justice. The keynote of the article is the criticism of the Universal Basic Income. The author rejects the assumption that the market itself shapes the level of wages, as well as the idea of limiting wage policy to the public sector.
 
REFERENCES (12)
1.
Friedman, M., Friedman, R. (1994). Wolny wybór. Wypowiedź osobista. Sosnowiec: Wydawnictwo Panta.
 
2.
Galbraith, J. K. (1999). Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość. Warszawa: Bellona.
 
3.
Hayek, F. A. (1982). Droga do niewoli. Londyn.
 
4.
Jacukowicz, Z. (2002). Praca i jej opłacanie. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 
5.
Kodeks Pracy 2009.
 
6.
Morawski, W. (2001). Socjologia ekonomiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Parijs, P. (2008). „Dochód podstawowy dla wszystkich”. Problemy Polityki Społecznej, nr 11.
 
8.
Rakowski, M. (2007). „Materialne podstawy pozycji pracowników umysłowych w Polsce; od zacofanego kapitalizmu, niesprawnego socjalizmu do zależnego kapitalizmu”. Problemy Polityki Społecznej, nr 10.
 
9.
Rawls, J. (1994). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: PWN.
 
10.
Sienkiewicz, Ł. (red.) (2007). Standardy kwalifi kacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
11.
Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tom 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Supińska, J., Szarfenberg, R. (2008). “Basic Income Earth Network”. Problemy Polityki Społecznej, nr 11.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top