PL EN
FORUM
Demographic problems of Poland: Danuta Graniewska
 
More details
Hide details
1
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2003;5:150-153
 
 
REFERENCES (12)
1.
Balcerzak-Paradowska B., D. Staszewska (1997) Rodziny wielodzietne a bezrobocie, SiM, z. 9, IPiSS.
 
2.
Bałcerzak-Paradowska B. (red.) [1997] Rodziny wielodzietne w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS.
 
3.
Graniewska D. (1971) Pracownicze rodziny liczebnie duże w Polsce, SiM, z. 4.
 
4.
Graniewska D., B. Balcerzak-Paradowska (1979)Rodziny wielodzietne w Polsce. Problemy społeczno-ekonomiczne, SiM, z. 15 IPiSS.
 
5.
Graniewska D. (1999) Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, PBZ, z. 8, IPiSS.
 
6.
Latuch M. (1978) Demograficzno-społeczne aspekty modelu i struktury rodziny, „Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja” nr 4.
 
7.
Rosset E. (1975) Demografia Polski, PWN.
 
8.
GUS (1996). Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa ludności. Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną.
 
9.
GUS (1996) Gospodarstwa domowe i rodziny. Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną.
 
10.
GUS (2002) Warunki życia ludności w 200Ir.
 
11.
GUS (2003) Raport wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2000 r.
 
12.
GUS (2003) Rocznik Statystyczny 2002 r.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top