PL EN
FORUM
On the role of researchers and advisors in social policy: Elżbieta Mączyńska, „Hot topic”
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2006;9:149-151
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top