PL EN
CASE REPORT
Youth as social risk
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;19:39-53
 
ABSTRACT
The poverty is one of the major, present global problems. It may be accompanied by social exclusion. EU not only points out the need for a diagnosis of both of these issues, but also tries to resolve them, and even alleviate. Unfortunately, modern society not only worry about “old” problems, but also concerns about new challenges ahead. One of the most severe social issues affecting young people are: unemployment and exclusion. Is the European Union able to diagnose and quickly enough respond to these new challenges? The main subject of this paper is reflection on these issues in the context of the international statistics.
 
REFERENCES (16)
1.
Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P.W. (2011). Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?. Warszawa: Aspra–Jr.
 
2.
Anioł W. (2003). Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski. Warszawa: Aspra–JR.
 
3.
Auleytner J., Głąbicka G. (2001). Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków. Warszawa: Elipsa.
 
4.
European Commission (2012). EU Employment and Social Situation. Quarterly review, june.
 
5.
Komisja Europejska (2007). Europejski Fundusz Społeczny — 50 lat inwestycji w kapitał ludzki. Luksemburg: Komisja Europejska.
 
6.
Komunikat Komisji. EUROPA 2020. (2010). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 r., KOM(2010) 2020.
 
7.
Lipczak A. (2012). Nie płacę po hiszpańsku, http://wyborcza.pl 13.09.2012 [dostęp: 13.09.2012]. OECD (2011). Factbook.
 
8.
Paul J.S. (2012). Youth Unemployment and the ‘Lost Generation’, huffingtonpost.co.uk, 24/04/2012.
 
9.
Rysz-Kowalczyk B. (2002). Leksykon polityki społecznej. Warszawa: Aspra–Jr.
 
10.
Strefa euro to pułapka bez wyjścia. (2012)., http://m.obserwatorfinansowy.p... [dostęp: 11.09.2012].
 
11.
Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.) [2010]. Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Warszawa: Elipsa.
 
12.
Tarkowska E. (red.) [2002]. Przeciw biedzie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
13.
The Greek run, (2012). „The Economist”, http://www.economist.com 19.05.2012 [dostęp: 11.09.2012].
 
14.
Toynbee P. (2012). This lost generation will cost us more than the cuts save, guardian.co.uk, Monday 2.07.2012; ‘Lost generation’ fears as youth jobless rate reaches 49 per cent, thesouthernreporter.co.uk/, 6.08.2012 [dostęp: 11.09.2012].
 
15.
Zawadzki P.W. (2010). Instytucje międzynarodowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem. w: R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Warszawa: Elipsa.
 
16.
Zawadzki P.W. (2011). Polski rynek pracy po akcesji do Unii Europejskiej. w: W. Anioł, M. Duszczyk, P.W. Zawadzki, Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?. Warszawa: Aspra–Jr.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top