PL EN
CASE REPORT
Culture and social policy. On complex interrelations and the need to study them
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2009;12:58-73
 
ABSTRACT
The article discusses the topic of culture and its interrelation with social policy. Basing on important contributions of Baldock, van Oorschot and PfauEffi nger, it attempts to present the signifi cance of a wide cultural context for the welfare state and at the same time a relative negligence of this cultural context in academic social policy. The main part of the article is the presentation of the contextualization of the above mentioned issues as proposed by Birgit PfauEffi nger who outlined the concepts of welfare culture and welfare arrangements. The twofold character of culture-welfare state interrelation seems to be a very intriguing and promising fi eld of study, also in a comparative perspective.
 
REFERENCES (26)
1.
Amin, S. (2004). Wirus liberalizmu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 
2.
Arts, W., Gelissen, J. (2002). “Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report“. Journal of European Social Policy, tom 12, nr 2.
 
3.
Baldock, J. (2006). Culture. International Encyclopedia of Social Policy. Nowy Jork&Londyn: Routledge.
 
4.
Baldock, J. (1999) “Culture: the missing variable in understanding social policy?”. Social Policy and Administration, tom 33, nr 4.
 
5.
Esping-Andersen, G. (1990). Three Worlds of Welfare Capitalism. Oxford: Polity Press.
 
6.
Frank, T. (2008). Co z tym Kansas? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
7.
Geremek, B. (1997). Poverty: a history. Oxford: Blackwell.
 
8.
Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, A. (2002). Siedem wymiarów kultury. Kraków: Ofi cyna Ekonomiczna.
 
9.
Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, A. (2003). Siedem kultur kapitalizmu. Kraków: Ofi cyna Ekonomiczna.
 
10.
Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo-Ekonomiczne.
 
11.
Lepianka, D., van Oorschot, W., Gelissen, J. (2009). “Popular explanations of poverty: A critical discussion of empirical research”. Journal of Social Policy, tom 38, nr 3.
 
12.
Mc Namee, S. J., Miller, R. K. (2004). The meritocracy myth. Portland: Rowman & Littlefi eld.
 
13.
Merton, R. K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 
14.
Murray, Ch. (2001). Bez korzeni: Amerykańska polityka społeczna 1950–1980. Poznań: Zysk i s-ka.
 
15.
Peng, I. (2008). „Welfare policy reforms in Japan and Korea: cultural and institutional factors”. W: van Oorschot, M. Opielka, B. Pfau-Effi nger (red.), Culture and Welfare State. Values and Social Policy in Comparative Perspective. Cheltenham, UK, Northampton, USA: Edward Elgar.
 
16.
van Oorschot, W. (2006). “Making the difference in Social Europe: Deservingness perceptions and conditionality of solidarity among citizens in the European Union: evidence from the 1999/2000 European Values Study”. Journal of European Social Policy, tom 16, nr 1.
 
17.
van Oorschot, W. (2007). “Culture and social policy: a developing fi eld of study”. International Journal of Social Welfare, tom 16.
 
18.
van Oorschot, W., Halman, L. (2000). “Blame or fate, individual or social? An international comparison of popular explanations of poverty”. European Societies, tom 2, nr 1.
 
19.
van Oorschot, W., Pfau-Effi nger, B., Opielka, J. (2008). “The culture of the welfare state: historical and theoretical arguments”. W: van Oorschot, M. Opielka, B. Pfau-Effi nger (red.), Culture and Welfare State. Values and Social Policy in Comparative Perspective. Cheltenham, UK, Northampton, USA: Edward Elgar.
 
20.
Pfau-Effi nger, B. (2005), “Culture and welfare state policies: Refl ections on a complex interrelation”. Journal of Social Policy, tom 34, nr 1.
 
21.
Siaroff A. (1994). “Work, welfare and gender equality: A new typology. W: D. Sainsbury (red.),, Gendering welfare state, Londyn: Sage.
 
22.
Sloterdijk, P. (2009). „Kryształowy Pałac do remontu. Michał Sutowski i Przemysław Sadura rozmawiają z P. Sloterdijkiem”. Krytyka Polityczna, nr 16–17.
 
23.
Supińska, J. (2002). Nikogo nie stać na rezygnację z państwa opiekuńczego. W: R. Bugaj, J. Halbersztadt (red.) Polskie przemiany. Uwarunkowania i spory, Warszawa: Stowarzyszenie Inicjatyw i Studiów Społecznych.
 
24.
Szarfenberg, R. (2008). Krytyka i afi rmacja polityki społeczne., Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 
25.
Wacquant, L. (2009). Więzienia nędzy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 
26.
Walker, R. (2008). „European and American welfare values: case studies in cash benefi ts reform”. W: van Oorschot, M. Opielka, B. Pfau-Effi nger (red.), Culture and Welfare State. Values and Social Policy in Comparative Perspective. Cheltenham, UK, Northampton, USA: Edward Elgar.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top