PL EN
REVIEW
Krzysztof Frysztacki, Wokół pracy socjalnej. Od kontekstów konceptualno-teoretycznych do empiryczno-praktycznych
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Publication date: 2020-10-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2020;49:103-105
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top