PL EN
OTHER
’’Journal of Social Policy”
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;7:211-220
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top