PL EN
FORUM
European social model – does it exist? Is it worth to shield it? Mirosław Grewiński
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
 
 
Publication date: 2020-06-07
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:209-214
 
 
REFERENCES (21)
1.
Albert, M. (1992), Kapitalismus contra Kapitalismus, Campus, Frankfurt am Main.
 
2.
Anioł, W. (2003), Europejska polityka społeczna- implikacje dla Polski, Aspra-JR, Warszawa.
 
3.
Brok, E. (1997), Die Bedeutung der europäischen Sozialpolitik für Integration und Erweiterung der Europäischen Union, (w:) W. Schmähl (Hrsg.), Europäische Sozialpolitik, Verlag für Sozialwissen-Schafen, Baden-Baden. Diagnoza Społeczna 2007, Warszawa 2007.
 
4.
Głąbicka, K. (2001), Polityka społeczna Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa.
 
5.
Głąbicka, K., Grewiński, M. (2005), Polityka spójności społeczno-gospodarczej UE, Elipsa, Warszawa.
 
6.
Golinowska, S. (2002), Europejski model socjalny a otwarta koordynacja polityki społecznej, „Polityka Społeczna” 11/12.
 
7.
Grewiński, M. (2001), Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej UE, Warszawa.
 
8.
Grewiński, M. (2006a), Europejski Fundusz Społeczny jako instrument welfare mix, (w:) Twoja wiedza Twój sukces, książka podsumowująca III edycję projektu OHP, Warszawa.
 
9.
Grewiński, M. (2006b), Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism, „Polityka Społeczna” 5/6.
 
10.
Grewiński, M. (2007), Od państwa opiekuńczego do wielosektorowości w kształtowaniu dobrobytu społecznego – zmieniający się kontekst polityki społecznej w Polsce, (w:) A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, AE Katowice, Katowice.
 
11.
Grewiński, M. (2007), Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? O przeobrażeniach welfare state, (w:) K. Głąbicka (red.), Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom.
 
12.
Grewiński, M., Kamiński S. (2007), Obywatelska polityka społeczna, Warszawa.
 
13.
Hausner, J. (2007), Modele polityki społecznej – doświadczenia europejskie, materiał pokonferencyjny, Warszawa.
 
14.
Kaźmierczak, T. (2006), Praca socjalna między upośledzeniem a obywatelskością, Wyd. Śląsk, Katowice.
 
15.
Kleinhenz, G. (1994), Notwendigkeit, Möglichkeiten und Grenzen einer Europäischen Sozialunion, (w:) G. Rübel (Hrsg), Perspektiven der Europäischen Integration, Nomos, Heidelberg.
 
16.
Kleinhenz, G. (1996), Subsidiarität und Solidarität bei der sozialen Integration in Europa, (w:) G. Kleinhenz (Hrsg), Soziale Integration in Europa II, Berlin.
 
17.
Księżopolski, M. (1999), Modele polityki społecznej, IPiSS, Warszawa.
 
18.
Radło, M. (2003), Wyzwanie konkurencyjności – Strategia Lizbońska w poszerzonej UE, ISP, Warszawa.
 
19.
Ranci, C. (2002), The Mixed Economy of Social Care in Europe, (w:) Dilemas of the welfare mix, Springer, New York.
 
20.
Schmähl, W. (1997), Europäische Sozialpolitik und die sozialpolitische Bedeutung der europäischen Integration, (w:) W. Schmähl, H. Rische (Hrsg), Europäische Sozialpolitik, Nomos, Baden-Baden.
 
21.
Tyrowicz, J. (2007), Podmioty Ekonomii Społecznej a perspektywy rozwojowe Polski 2007–2013, „Wiadomości Społeczne” 2 (red. M. Grewiński).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top